Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Igasho
#575981 Time of this report: 2/11/2013, 13:51:31

Machine name: LAMHIEUHUY

Operating System: Windows 8 Pro with Media Center 32-bit (6.2, Build 9200) (9200.win8_gdr.121119-1606)

Language: Vietnamese (Regional Setting: Vietnamese)

System Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.

System Model: To Be Filled By O.E.M.

BIOS: Default System BIOS

Processor: AMD Athlon(tm) X2 Dual Core Processor BE-2400 (2 CPUs), ~2.3GHz

Memory: 2048MB RAM

Available OS Memory: 1792MB RAM

Page File: 2030MB used, 1552MB available

Windows Dir: C:\Windows

DirectX Version: DirectX 11

DX Setup Parameters: Not found

User DPI Setting: Using System DPI

System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)

DWM DPI Scaling: Disabled

DxDiag Version: 6.02.9200.16384 32bit Unicode


Default
Name:Nividia GeForce 7025/nividia nforce 630a

manugacturer :nividia

Chip type :Geforce 7025/nforce 630a

total memory 889 MB

current display mode 1360*768 (32 bit) (60HZ)
chơi cf FPS có 40 à

giờ mua thêm vga 512mb

thì fps sẽ lên nhiêu a
By pure_love_2801
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement