Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By muonmaucuocsong_3000
By julietphuongdong93
By thoai14584
#583980 dynamic cũng là một định dạng đĩa. riêng dynamic thường dành cho các máy server vì nó có nhiều ưu điểm hơn basic

+ cho phép ghép nhiều ổ đĩa vật lý tạo thành ổ logic (volume)

+ cho phép ghép nhiều vùng trống không liên tục trên nhiều đĩa cứng vật lý tạo ổ logic.

+ đặc biệt tao ra các ổ đĩa logic có khả năng "dung lỗi" cao và tăng tốc độ truy xuất.
By libraprincess713
#583981 - Khi một ổ đĩa là Basic disk sẽ được chia thành các partition, được định dạng sẽ trở thành các volume. Các volume này là tuần tự và sự chia, gộp, thay đổi kich thước các volume chỉ có thể thực hiện trên Basic disk và phải theo những qui tắc bắt buộc.

- Khi một ổ đĩa là Dynamic disk thì nó trở thành một volume, một máy có nhiều Dymamic disk thì sẽ có nhiều volume hay chỉ duy nhất. Một Dynamic volume có thể gồm nhiều HDD kết hợp lại. Sự kết hợp này hoàn toàn không mất dữ liệu. Có nhiều kiểu Dynamic volume: simple, spanned, striped, mirrored, và RAID-5 volume. Người ta dùng Dynamic disk trên các máy chủ, máy trạm... để lưu trữ dữ liệu vì tùy theo kiểu volume, khi một ổ đĩa bị hỏng, có thể thay bằng ổ mới mà không mất dữ liệu (mirrored volume) và người ta có thể tăng dung lượng volume khi cần.

Với vài điểm chính trên hi vọng bạn hiểu phần nào về Dynamic disk và hiểu tại sao phải convert sang Basic disk khi bạn muốn chia ổ đĩa và cài đặt HĐH.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement