Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By sweet_candy_039
#574545 xin hoi cac pro em co 2 cái usb . 1 cái 4g va 1 cái 8g nhung không có cái nao dinh dạng sang NTFS dk .e đang dùng win7. usb hang kington . ai biet thì chỉ giúp . e da dùng đủ loai phan mềm rồi ma van không đk. thank trước
By Anynnawg
#576292 Cắm USb vào máy > Mỏ computer > Nhấp chuọt phải vào usb > Format... > File system > chỉnh NTFS > Start
By xin_loi_tinh_yeu_sory_my_love
#576297 up frimware mói cho nó đi .search trong diẽn đàn hoặc google có dày nhóc đó,tui cũng bị con PNY 8G,mới làm xong

hoặc bạn tham khảo ỏ day Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

chịu khó tìm hiẻu nhá chúc bạn thành công
By Vere
#576298 xin hoi các pro em co 2 cái usb . 1 cai 4g và 1 cai 8g nhưng không co cái nào dinh dang sang NTFS đk .e dang dung win7. usb hang kington . ai biet thi chỉ giúp . e đã dùng du loai phần mềm roi ma vẫn không đk. thank trước 1. Ban chuot phải vào My Computer ~> Manage. Nhin vao Menu bến trai ban chọn Device Manager, nhìn sang khung ben phai chọn Disk Driver.

2. Tại Disk Driver ban se thấy hiện len ten các ổ lưu trữ. Ban nhay chuột phai vao USB can format chọn Properties, chon the Policies, tiếp tuc tich chọn Optimize for performane.

3. Sau buoc này máy tinh se nhận diện lai USB của bạn, va ban có thể format USB voi dinh dạng NTFS theo cach bình thường.

Chuột phai vao USB ~> Format ~> File system de la NTFS.

4. XONG. cHUC THANH CÔNG :2
By Andrian
#576299 1. Bạn chuot phai vào My Computer ~> Manage. Nhìn vao Menu bến trái ban chon Device Manager, nhin sang khung bên phai chon Disk Driver.

2. Tai Disk Driver bạn se thay hiện lên ten cac ổ lưu trữ. Bạn nhay chuot phải vao USB cần format chon Properties, chọn thẻ Policies, tiep tuc tích chọn Optimize for performane.

3. Sau buoc nay máy tính se nhan diện lại USB cua bạn, và ban co thể format USB voi định dạng NTFS theo cach binh thường.

Chuot phai vào USB ~> Format ~> File system de là NTFS.

4. XONG. cHÚC THANH CONG :2 sao khong co Optimize for performane bac ơi . chi co quick removal(default) va better perfomance thôi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement