Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By gdpt_kyvien_nt
By lollipop_grand
#576331 Theo kinh nghiem vài lần choi Fifa online 2 cua minh thì nó bi tat đột ngột do mat điện hoătn nhan giu phím Power thi lan tiếp theo mo may sẽ nổi cai ban này ( tuy hok hieu la bị gì)
By Arina_Tanemura
#576332 Theo kinh nghiem vai lần chơi Fifa online 2 cua mình thì no bi tắt dot ngot do mat dien hoătn nhấn giu phim Power thì lan tiep theo mở may se nổi cái ban nay ( tuy hok hieu là bị gì) Loi nay thì ai chang giong nhau, nhưng chi duy nhất lần khoi dong máy sau khi bi cúp điện dot ngot là có thong bao lỗi thôi, dang nay của chủ pic hinh như lần khoi dong nào cũng bi hay sao ấy chứ.
By cuopnganhang_duanangduhoc3000
#576333 Có 1 thu bệnh mà moi bac sĩ đều khong chua được ( bao gom nhiều chuyên vien It + bác ấy) đó la khong có benh ma bảo bệnh nặng. Theo minh độc thì kiem tra hết het het đều on nen còn mong gi hon nữa nào ( đừng coi trong đối thủ quá, 1 be 4 tuổi mà mo thu mục 3 4 nhanh là chán roi huon chi là lam hu hệ thống )
By phu_cuong
#576334 Theo kinh nghiem vai lần chơi Fifa online 2 cua mình thì no bi tắt đột ngot do mất điện hoatn nhan giữ phím Power thi lần tiếp theo mo máy sẽ noi cai bản này ( tuy hok hieu là bị gì) đúng rồi,windows 7 tat máy đột ngot la nó hiện.cứ start nomal la ok mà.
By summerain203
#576335 Chang he có sự thay doi nào về phan mem và phan cung cả, sang minh còn mở may nhung có công viec nen mình thoát máy. Bé o nha mở ra choi va khi về thi ra cớ sự như vậy. Minh sau khi thực hien het cách có dem may đến nhờ cac ban của mình o cong ty máy tính (dày dan kinh nghiệm cả phan cung và phần mềm). Cả mot doi ngũ chuyên vien xem xét rồi kết luận: may chang bị lỗi gì cả, ong dem về nghiên cuu roi cho chúng toi cach giải quyết . Cuối cung minh post lên day de các bạn xem thu và đề xuat cach giải quyết hợp lí. chuyên nghiep ma không cài lai windows cho khách hàng
By luan0701
#576337 chuyên nghiep ma không cài lai windows cho khách hàng Người ta da nói không muon cai lại Windows, chi muon tìm hiểu tai sao xảy ra lỗi. Đọc bai xong mà cũng phat bieu được câu này, BK có khác.
By Ferrel
#576338 Cám on cac huynh đệ da quan tâm, góp ý. Vấn de da rõ vào sáng nay:

Sáng này minh cung các bằng huu uong cafe có ca chau bé. Mình dua may cho bé mở chơi. Vua mo máy cháu chi ngay vào màn hinh bao lỗi và reo lên: Cai nay con chỉnh do ong! (vì hôm qua minh có hỏi cháu). Mình va cac bạn cùng cuoi va chờ đợi. Vao windows xong mình mới hỏi: Hom qua con chỉnh cai gi mà lên duoc cai này vậy? Thoăn thoắt, tay chau lướt vào folder programs (folder chua các shortcut programs cua mình, cháu co cac shortcut folder riêng) và tro chuot vào biểu tượng Acronis*Disk*Director*Home, click va enter. Cháu lai tro chuột vào Arcronis Recovery Expert, chọn Next, cháu nhin va chọn vào Manual (Mặc dinh la Auto mà sao chau lại chọn sang do để làm gi minh chả hiểu) lai Next tiếp 2 cai va lại chon vao Complete (thi ra cháu thích chinh xuong dòng dưới), sau khi Next va không thấy cai gi chơi được (?) cháu Alt+F4 (cháu van dung cách này de thoat khỏi những game kho thoát) và... thoat chuong trình. Một nguoi ban của mình vỗ tay: Hay qua! Ông bị choi mot vố đau rồi!

Vậy la cai Unalocated 2.5MB cua o HDD cua minh đã bi be tác động lên. Không hieu windows chừa cái do de làm gì, minh nhieu lần cố tinh bo nó mà không được. Giai quyet cái này khong kho và mình khong sua luôn vì du sao cũng là do be làm và be thich vậy.

Giờ minh cho ẩn luôn cai Program đó rồi vì... sợ mai mot không biết chau chay tới chương trinh nao nữa .
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement