Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Berke
#574535 1. Li do xuất hiện lỗi:

Hôm nay chau bé 4 tuoi nha mình tự mo may sử dụng va sau đó shutdown may (cháu be binh thường vẫn tu vao máy chơi game, nghe nhạc, xem phim va mở được ca Excel để nhập... số. Cháu biet cach thoát chương trinh va shutdown máy đúng cách). Chang hieu cháu đã chinh cai gì mà khi minh mở máy lai thi xuất hiện lỗi.

2. Noi dung lỗi:

Trước khi vao Win, xuat hien màn hình này. Khong can làm gì ca thi sau vài giay Man hình windows xuat hien và vào bình thường:


We apologize for the inconvenience, but Windows did not start successfully. A recent hardware or software change might have caused this.

If your computer stopped responding, restarted unexpectedly, or was automatically shut down to protect your files and folders, choose Last Known Good Configuration to revert to the most recent settings that worked.

If a previous startup attempt was interrupted due to a power failure or because the Power or Reset button was pressed, or if you aren't sure what caused the problem, choose Start Windows Normally

These are the options displayed:

Safe Mode

Safe Mode with Networking

Safe Mode with Command Prompt

Last known Good Configuration (your most recent settings that worked)

Start Windows Normally

3. Da kiem tra:

- HDD tot chẳng có van de gì cả.

- Vào safe mode rồi, Last Known Good Configuration vao rồi, Restore roi chang tác dụng gì hết.

- Mình cung da kiểm tra Disk manager: bình thường.

- Cũng da chay trình dọn rác, fix registries, defrag...

Nói chung minh da làm tất ca tru việc cài windows (mình ghet nhat cái này). May minh vẫn bình thuong neu không xuat hien cái bang bao lỗi đó.

Mình mất ca ngay nay để fix loi nhưng chẳng xong. Chang hieu bé da lam gì, hỏi thi be nói bé nghe nhạc, xem phim va chơi game. Máy thoat xong bé mới dong nap máy lại. Ba cua bé cũng xac nhan đúng như vậy.

Các ban co cao kiến gi giup mình. Nếu khong co lỗi sao lai xuat hiện cái bang do ? Nếu windows bao loi nhầm vậy xoa bang đó bằng cach nao đây? Mình va cac bạn của mình... bó tay rồi!
Viết thêm:

Khi man hinh đầu tiên xuất hiện, minh nhan F8 thì khong thay bảng báo lỗi. Vào safe mode, minh ghi lại proccesses, sau do disable tất cả startup, services thi mình chỉ giu lai những cái can thiet thôi còn bao nhieu disable hết (ke ca của Microsoft). Bang bao lỗi vẫn xuat hien và vào windows cuc nhanh luôn .
By hoangnguyen_2108
#576321 "A recent hardware or software change might have caused this.", theo nhu thong báo bạn nen kiem tra lại soft hoac phần cứng nao do có thay doi gan đây koi sao.
By vivian_lil_kery
#576322 Chẳng he co sự thay doi nao về phần mem va phần cứng cả, sáng minh con mở máy nhung co công việc nen minh thoát máy. Be o nhà mở ra choi và khi ve thi ra cớ su nhu vậy. Mình sau khi thuc hien hết cách co dem máy đến nho cac bạn của minh o công ty may tinh (dày dặn kinh nghiem cả phan cung và phần mềm). Ca mot đội ngũ chuyen vien xem xét roi ket luận: máy chang bi lỗi gì cả, ông dem ve nghiên cứu roi cho chúng tui cach giai quyết . Cuoi cung mình post len day để các ban xem thử và de xuat cách giải quyet hop lí.
By betty_bitty90
#576323 Chang he có sự thay doi nào về phan mem và phan cung cả, sang minh còn mở may nhung có công viec nen mình thoát máy. Bé o nha mở ra choi va khi về thi ra cớ sự như vậy. Minh sau khi thực hien het cách có dem may đến nhờ cac ban của mình o cong ty máy tính (dày dan kinh nghiệm cả phan cung và phần mềm). Cả mot doi ngũ chuyên vien xem xét rồi kết luận: may chang bị lỗi gì cả, ong dem về nghiên cuu roi cho chúng toi cach giải quyết . Cuối cung minh post lên day de các bạn xem thu và đề xuat cach giải quyết hợp lí. Vay thi nhanh nhất la cai lại Windows thôi!
By dathanh_a3
#576324 Vay thi nhanh nhất la cai lại Windows thôi! Chuẩn rồi Boy. Chu thot nói "cả mot doi ngũ chuyên viên" xem xet ma không khám ra benh thì cài lai windows đi bạn.
By van_lee
#576325 Chuan roi Boy. Chủ thot noi "cả một doi ngu chuyên viên" xem xet mà không kham ra bệnh thì cai lai windows đi bạn. Lam gi mà chưa ngu the đại ca? Tau tau không ý kien gi à!?
By blackbery18
#576326 Mình da noi rồi: Cai minh ghét nhat la cài Win, neu cai windows thì minh can gì post lên đây. Cai minh cần là tim xem nó xuất phat loi từ đâu va giai quyết cách nào. windows ma bi bé 4 tuoi choi đến nỗi ra thong báo nhầm thi con gì là windows . Minh se thử xem no bao lỗi đến luc nao và hi vong co người đề xuat giai pháp mới. Noi dung ra chỉ mat them khoảng 5 giây thôi, chang co gì nhưng mình... tức... cười
By Mal
#576327 Minh da nói rồi: Cai minh ghét nhất la cai Win, nếu cai windows thì minh can gì post len đây. Cai minh cần la tim xem nó xuat phat lỗi từ dau va giải quyết cách nào. windows ma bị bé 4 tuoi chơi đến noi ra thông báo nham thi còn gì la windows . Mình se thu xem nó bao loi đến lúc nao va hi vọng co nguoi đề xuất giai phap mới. Nói dung ra chỉ mất them khoang 5 giây thôi, chẳng co gi nhưng mình... tức... cười cái nay dung là khó thật. mấy bac chuyen viên trình do cao còn không giai quyet được nữa thi..... mà em thay bác rất dung chat của con nguoi thich khám phá đấy. quyết tam tim ra lỗi de sua chứ k chiu cai lại like cho tinh than của bác
By thaihaianthaihaian
#576329 Công nhan la "ca này khó đẻ", phai minh vày không duoc la cài lại Windows luôn.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement