Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By pjnkchjp_babyls
#576362 HDD quyet 3864MB với 79913472 sector khong co cái bad nào , dien dau quá. thế thi dung windows mini truy cap ổ E được ko.

Đc thì move du liệu qua ổ #, con không truy cập dc thi xóa nó di tao phân vùng # thôi. cau scan cả cái HDD luon xem. scan co 3864 vậy o E có hon 3GB thôi ak.
By Osmarr
#576363 the thi dùng windows mini truy cap o E được ko.

Đc thi move dữ liệu qua o #, còn không truy cap dc thì xóa no di tạo phân vung # thôi. cậu scan ca cái HDD luôn xem. scan co 3864 vậy o E có hơn 3GB thoi ak. Giờ minh moi để ý, truoc day vào hiren boot con thấy HDD chu gio k thấy nữa rồi, cai ma mình quyét chinh la quyét USB ma minh tích hợp hiren vao =.=


Giờ mo cac chương trình hay vao minixp đều khong thay các ổ dia dau hết bạn ah. Làm sao day @@
By c0nverse1
#576364 Gio minh mới để ý, trước day vao hiren boot con thay HDD chứ gio k thấy nữa rồi, cái ma minh quyét chính la quyet USB ma minh tích hop hiren vào =.=


Giờ mở cac chuong trình hay vao minixp đều không thay cac ổ đĩa dau het bạn ah. Lam sao đây @@ vao windows mini vào my computer lam sao mà không thay phan vùng được cậu, kiểm tra lai cáp kết noi voi HDD xem.

Còn scan HDD thi cậu chọn scan full HDD ( HDD cua cậu tên gì, thì chon ten đó).
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement