Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By yuumi_yuumiko
By Gall
#576353 bad o + virut roi cai KIS quet full nếu no không cho cài format o C cai lai windows cai ngay KIS


có thể sau khi quet full xong o E hiện lai dung lượng


nếu cài windows ma không cho cai KIS thi can format tất ca cac ổ kể ca usb rồi mới cai lai windows Giờ vao windows bình thường k duoc nữa, mình bo dia windows vào cai lai thì thấy no bao ổ E dung luong trống hoàn toàn, vậy co can format nó truoc khi cài không hay cu cài rồi quet virus sau hả bạn?
By fan_tctuvan
#576354 co 3 li do: 1. cau hinh may ban yeu. 2. virus lam tang cpu, chiem ram. 3. ca 2 li do tren hop lai. Cach khac phuc: neu may ban yeu thj nen nang cap chip, ram, neu virus thj nen cai lai win, format o cung.
By love_love_love547
#576355 Ban huong dẫn mình chi tiet cách cứu du lieu được không.

Mình vào minixp, mở MyComputer thi vẫn thấy nhung rat lag, cứ bam vao là đơ luôn. lag ah,check lun ram nha
By Cyneleah
#576357 Cai lai windows là Ok Cuối cung cung phải cài win, cài xong may vào đỡ hon ti nhưng vẫn chậm, lúc khoi dong vào nó van yeu cầu checkdisk nhung minh cancel vì biet check chắc chắn bi treo ở ổ E.

Giờ o E vẫn không bao dung lượng, không the truy nhập, động vao la treo máy.

Giờ mình dang thu quyét bằng BKAV Pro not nua nếu không cai thien được thì format lai luôn o E với mot co số bài tập, tài lieu hoc tập và hon 40Gb JAV HD tuyển


Với tình trang nhu vậy, các ban co cao kiến gi giup mình với, format thi hướng dẫn minh luon nha, vì minh dung 2 đĩa hiren 13, 15 vao đều không co Magic Pro , toan phan mềm gì đâu không.
By illusion_rainbow
#576358 Bad o cung goỳ, khả nang virut rất thấp vi ban đó đang dang nhap game. Lời khuyen duy nhất là danh dum tiền chuẩn bi mua HDD mới. dung may con o cung bad nay nguy hiểm lắm thik toi luc nao là toi ak, kẹt qua thi có thể dung su dụng chương trinh HDD Regenerator trong HBCD.

Scan and fix va danh dấu không luu vao những Sector bị bad(ko fix được) nhung nhu thế thì toc do ổ đĩa se giam đáng kể.


Còn phần du lieu nếu bị bad tren seector nào thi không thể cứu dc dau nếu không phai du liệu quan trong thì ban format bỏ luôn, con quan trọng thì xem cuu được gì thi cuu thôi.

Tớ tung phai làm lại do an tốt nghiệp vi loi bad này, file thi vẫn bình thuong nhung không thể mo ra được vì co 1 vài sector bị bad.

Còn phần format dia HBCD của ban không có Magic... thi ban có thể tai ve Partition Magic ma len google serach nhé. còn du lieu ổ E neu vao windows mini ma không truy cập duoc thi Phân vùng do loi goỳ dùng Partition Magic xoa luon sau đó tao lai phân vùng.

Dữ liệu hoc tap thì bạn en luu vào USB hay HDD rời, cái dot to bị hư cai do án tưởng nam do học lại, tu do không bao h luu những thứ quan trong vào HDD in case nữa, vì no co thể chết bat cu lúc nào.^^

Chúc bạn may mắn
By lollipop_grand
#576359 Bad o cứng goỳ, kha nang virut rất thap vi bạn đó dang dang nhập game. Loi khuyen duy nhất la danh dụm tiền chuan bi mua HDD mới. dùng may con ổ cứng bad nay nguy hiểm lam thik toi lúc nao la toi ak, ket qua thì co the dùng su dung chương trình HDD Regenerator trong HBCD.

Scan and fix va đánh dấu không luu vào những Sector bi bad(ko fix được) nhưng nhu the thì tốc do o đĩa sẽ giam dang kể.


Còn phan du liệu nếu bi bad trên seector nao thi không thể cuu dc đâu nếu không phai dữ liệu quan trong thì bạn format bo luôn, còn quan trong thì xem cuu dc gì thì cứu thôi.

Tớ từng phai lam lại do an tốt nghiep vi lỗi bad này, file thi van bình thường nhung không thể mở ra dc vì có 1 vai sector bị bad.

Còn phan format đĩa HBCD cua ban không có Magic... thi ban có the tai về Partition Magic ma lên google serach nhé. con du liệu ổ E neu vào windows mini ma không truy cap duoc thì Phân vung do lỗi goỳ dung Partition Magic xóa luon sau đó tạo lai phan vùng.

Dữ lieu hoc tập thi ban ên luu vao USB hay HDD rời, cai dot tớ bị hu cai đồ án tuong nam đó học lại, từ do không bao h luu nhung thứ quan trong vào HDD in case nữa, vi no có thể chet bat cứ lúc nào.^^

Chúc ban may mắn
Chac vay rùi, mình cung nghi đến cái đó
By Court
#576361 HDD quyet 3864MB với 79913472 sector khong có cái bad nao , điên đầu quá.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement