Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By moon_nontop_9x
#573780 Em dang dung DCom 3g cua Viettel và goi cuoc là sinhvien (sim sinh viên) cho em hoi dung gói cước nay ra sao ?? donload co bị mất tien khong ?

và em nge noi sim này xai 20k 1 tháng .không tin nen hỏi may anh nao pro giải thich jum`
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Uploaded with Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!" alt="" />
By congchuameo888
#573802 SIM SV - 3G = 20K/tháng

Tặng:

- 25k moi tháng vào tk noi mạng

- 30MB mien phí mỗi tháng

- 1 SMS/100Đ

- Xài het 30MB có lẽ con 2G (chưa xài nen chua biết)
By votrungtruong3190
#573811 Theo ban noi thì bạn dang dung bộ dcom tron goi của Vit teo phải không , nếu sim Dcom thi cu mỗi tháng ban duoc tặng 500 Mb tu giờ đến het nam 22 tuổi (voi dieu kiện tháng truoc ban phải nạp hay dung hết 15k tro len - tính tu thang thứ mấy khong nho nữa), bạn dowload tat nhiên sẽ mat tien khi hết 500 Mb duoc tang (nếu tk có tiền)

Còn nếu la sim SV thường (nghe-gọi-nhắn tin...) thi bac ở trên noi dung đó (nhưng trong 30Mb do chi ở mạng 2g thôi, khong phai 3g đâu nhá)

Nếu ban eo hẹp về kinh te thì bạn kiem cai sim học sinh hay sim sinh vien nao ít gọi dien nhan tin đăng ky goi Mimax mà dùng (hiện tai thi hết 500Mb dau duoc tặng thì Vit teo không bóp nua thi phải) moi thang chỉ mat 30k thôi, nếu sim thuong thì 40k!
By Nicky
#573831 Theo ban nói thì ban dang dùng bộ dcom tron gói của Vit teo phải không , neu sim Dcom thì cu moi tháng bạn duoc tang 500 Mb tu gio đến hết nam 22 tuổi (với dieu kien tháng trước ban phai nạp hay dung het 15k trở len - tính từ thang thu mấy không nhớ nữa), ban dowload tất nhiên se mat tiền khi het 500 Mb duoc tang (nếu tk co tiền)

Còn neu la sim SV thường (nghe-gọi-nhắn tin...) thì bac o trên nói dung do (nhưng trong 30Mb do chỉ ở mang 2g thôi, không phai 3g đâu nhá)

Nếu bạn eo hep về kinh te thi bạn kiếm cai sim học sinh hay sim sinh vien nào ít goi dien nhắn tin dang ky gói Mimax ma dung (hiện tại thi het 500Mb đầu duoc tang thì Vit teo không bop nua thì phải) moi thang chỉ mất 30k thôi, neu sim thường thì 40k! Oh - Minh nghe anh minh nói cai nay là 20k 1 thag mun xai nhiêu thì xài. mà minh thay đã 1 thag r` ma trong tai khoan cứ còn nhieu do tiền...

mình wa *102# no de TK 0 đ. lưu luong 0 B . minh thay xài vẫn bình thường.. tai khoan nội mạng cong hang thang de 25000d . vay minh hỏi nếu tiep tuc như vậy co bi gì không ? . vi minh dag dơnload game. sơ het tien anh mình la @@!
By bcktooyou
#573838 Oh - Minh nghe anh mình noi cai này là 20k 1 thag mun xài nhiêu thì xài. ma minh tháy đã 1 thag r` ma trong tai khoan cứ con nhieu đó tiền...

mình wa *102# no để TK 0 đ. luu luong 0 B . minh tháy xài van binh thường.. tài khoan noi mạng cong hang thang de 25000d . vay mình hỏi neu tiep tục nhu vay co bi gi không ? . vi mình dag dơnload game. so het tiền anh minh la @@! À ra vậy, nhu vay anh của ban da đăng ký Mimax roi đó, cứ dung tet ga không bi tru tiền nữa đâu!
By Calbex
#573859 tk vay minh sẽ cắm may suot đêm dể download
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement