Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Tiis
#573777 Topic nay laptop ra để hướng dẫn các bạn moi vao MS 2013 ma chua biết gì ( minh cũng vậy )

Nguồn : goccay.vn

vào thang van đề chính

Bạn nao co microsoft office roi thi chắc chắn la se có OneNote 2013

các bạn tai file về rồi mo = OneNote nha :d
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! => Nguyên Folder


còn day la chia lẽ ra :


Microsoft Office 15 – cai nhìn đầu tien - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Trải nghiem MS Word 2013 Preview (Phần 1) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Trải nghiem MS Word 2013 Preview (Phần 2) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Trải nghiem MS Word 2013 Preview (Phần 3) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Cách dat mat khẩu cho tai lieu trong Word 2013 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bật che do cảm ung trong Microsoft Office 2013 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Sử dụng tinh nang so sánh tai lieu trong Word 2013 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Mở, chỉnh sua tap tin PDF trong Microsoft Word 2013 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Sửa chua loi bị treo va meo phông chữ trong Office 2013 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Xem tai lieu với che do ngược trong Word 2013 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Chia se tai liệu từ Office 2013 truc tiep lên Facebook - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Hướng dan chinh sửa file PDF bang Word 2013 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Hướng dan bo sung và su dung nhiều tài khoan tren MS Office 2013 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Mong Mọi Nguoi ung hộ

Nhớ Copy link roi paste qua trinh duyet mới nha bạn
By bui_bay012
By toan_noucamp
#573877 Cứ tu tu rồi sẽ đông, cmt ung ho bạn, m se tim hiểu vấn de nay sau. Đang su dung 2010 ổn dinh nen chưa muốn update/
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement