Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Jader
#573570 mình moi mua con sony vaio VGN-CR590 máy cũ.mọi nguoi cho mình hỏi la co cách nào kiem tra nó là hang chinh hãng được không nhi và kiem tra như the nao xin mọi nguoi chi cách giúp mình với.mình len goole hỏi thì cung không có.thanks
By ltk_11b3
#573587 lấy so tag dưới máy len trang chủ kiểm tra,nếu model chinh hang nó sẽ show cho ban thay cấu hình
By Derrall
#573723 Thường may cu ít ai choi ban hàng dỏm lém, có le khong gạt bạn đâu, còn kiem tra thì xem no co tag này no nhu mấy pro o tren nói không thì check, không thì...bó tay rui ^^!
By forme_makelove
#573735 bạn co the tham khảo them bai viết sau de check xem nguon goc con Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay không

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Khi ban mua laptop, điều quan trong là chất luong san phẩm và nguon goc xuất xu san phẩm de chung minh dam bao chất luong va đơn vị ban la nhà phan phoi chính laptop chinh hãng. Việc lua chon đúng nguon goc xuất xu va đúng nha phan phối chinh hang đãm bảo quyen loi lâu dài cho ban khi sử dung cac dịch vụ gia tang như quyen loi bảo hành, chính sach uu đãi cho thành viên, ho tro kỹ thuật va cap nhật các ung dung từ nhà san xuat cho hệ thong ban ổn định an toan và bảo mật cao.

Các hướng dan sau đây Quý khach hang cỏ thể kiem tra và nhận bết nguon goc xuất xu san phẩm chính
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By tiamo_yuna
#573745 bạn co the tham khảo them bai viết sau de check xem nguon goc con Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay không

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Khi ban mua laptop, điều quan trong là chất luong san phẩm và nguon goc xuất xu san phẩm de chung minh dam bao chất luong va đơn vị ban la nhà phan phoi chính laptop chinh hãng. Việc lua chon đúng nguon goc xuất xu va đúng nha phan phối chinh hang đãm bảo quyen loi lâu dài cho ban khi sử dung cac dịch vụ gia tang như quyen loi bảo hành, chính sach uu đãi cho thành viên, ho tro kỹ thuật va cap nhật các ung dung từ nhà san xuat cho hệ thong ban ổn định an toan và bảo mật cao.

Các hướng dan sau đây Quý khach hang cỏ thể kiem tra và nhận bết nguon goc xuất xu san phẩm chính
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement