Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By nguyenphuongnamnamcao
#572533 em dung laptop cuả mình chua day 1 năm nhung em để ý nghe thay trong máy thuong phat ra tiếng kêu lạ, cu nhu tiếng rè cua cai gì ấy. dong thoi với việc do la khi em chay nhieu phần mềm cung luc thì phía tren moi bảng xuất hien chu notresponding rồi may do ra một lúc, em dinh dem đi bảo hành, nhueng em muon tham khảo y kien cuả mọi người trước

mọi người giup em nhé

à tien day cho em hỏi:cái tình trang nay thì có bao hanh được không?
By tutuanthanh17
#572540 Bạn dung size font choáng quá

Nếu có tieng re trong máy thi dem bảo hành đi bạn, diem nay mình nghĩ la noi bảo hành se OK cho bạn. Con not responding là loi bi treo thôi, ai cha có, nhưng neu ban bị mắc phai thuong xuyên thì co le có phần mem gi xung đột voi nhau rồi đấy!
By apolloofsun174
#572608 tiếng rè rè, + voi not responding co le do o cung của ban co vấn đề rồi đó

thông thường loi not responding sẽ xuat hien trên win7 + win8, do loi windows khien cho việc truy xuat bị chậm tre va dẫn đến not working

nếu nhưng may phat ra tiếng re re + với loi tren thì có the nguyen nhân la o cứng bị hỏng, khien cho việc truy xuat dữ lieu bi chậm dan den treo máy.

bạn nen dem ra tiệm cho ho kiểm tra lai o cứng

70% tin buon là o cung của ban co thể bị loi vat lý
By ct_bp783
#572650 Máy minh khi mua về cung bi vậy, cái nay thi là lỗi o cung là chắc chắn.Nhưng còn tuy theo nặng hay nhẹ, mình thi ban đầu về cung vay nhưng chưa cai nhieu phần mềm vội,máy mới nen de cho nó hoat dong ổn định va sau 1 tuần thi moi thứ đều on! cho tới bây giờ .Bạn có the cai windows lại 1 ban mới và luot web dùng bình thuong 1 thời gian neu van vậy thì cu mang bảo hành thôi.
By Nathanial
#572662 em dung laptop cuả minh chua đầy 1 nam nhung em để y nghe thấy trong may thuong phát ra tieng keu lạ, cứ nhu tieng rè cuả cai gi ấy. đồng thoi voi việc đó la khi em chạy nhieu phan mềm cùng luc thi phía trên moi bang xuất hiện chu notresponding rồi máy do ra một lúc, em dinh đem đi bảo hành, nhueng em muon tham khảo ý kien cua mọi người trước

mọi nguoi giup em nhé

à tiện day cho em hỏi:cái tinh trang này thì co bao hành được không?
viec nay bình thường mà bạn, CPU hoat động ở muc cao thôi mà, mang di bảo hành lam gi
By be_city_111995
#572704 Nếu ban nghe tiếng rè re lau dài + not responding + may truy xuất cham thi mình nghĩ cu bao hành cho chắc, cho ho test lại ổ cứng
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement