Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Rudi
#572377 bạn nao biet dùng dcom de truy cập mạng cho may ảo hướng dan cho mình với,mình dang dung Microsoft Virtual PC

thank cac ban nhiều
By bantoianhcungkochua505
By Kodie
#572411 ban nao biết dùng dcom de truy cập mang cho máy ảo hướng dẫn cho mình với,mình đang dung Microsoft Virtual PC

thank các bạn nhiều Ban chinh phần setting ve cai NAT1 coi khi ket nối mạng ấy, không chon host only nữa, coi co dc ko
By bo_lilkendy
#572441 hơ ho chua dùng DCOM nen không bít thấy mang cap vẫn truy cap binh thường mà ban dung máy ảo nào
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement