Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Caine
#571776 máy minh h không vào dc control panle nữa cu an vào đó la no báo lỗi này

"This operation has been cancelled due to restrictions in effect on this computer. Please contact your system administrator"


Ai biet chi giúp mình cach sua với mình dung laptop win7 32bit nha
By wakeupbluecat
By dieulinh060986
#571843 Tự dung bi lỗi hay ban co cài đặt chuong trinh gì không? Neu tu nhiên xuất hiện lỗi, ban quet virus máy. Dung phan mềm này de fix lại Win:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By n0jay_c0ajy3uanhnhu3m108
#571849 may minh h không vao dc control panle nua cu ấn vào do la nó báo lỗi này

"This operation has been cancelled due to restrictions in effect on this computer. Please contact your system administrator"


Ai biết chi giup mình cách sua voi mình dùng laptop win7 32bit nha loai hoat động này da bi dừng trên PC nay làm ơn chinh lai trong hệ thống


mò mam trong computer thử - co thể bị virut nữa


có thể restart may sau đó bam f8 liên tục vao = safe mode xem no cho vào ko
By nhoc_dung_pro
#571889 Vào Run go gpedit.msc

Go to Local Computer Policy > User Configuration > Administrative Templates.

Click Desktop.

Tìm Hide my Network Places icon on desktop

Click Not Configured

Expand Windows Components, click Windows explorer.

Click Prevent access to drives from my Computer

Click Not Configured, OK.

Thoát Local Computer Policy

Cach 2 :

Local Computer Policy >> User Configuration >> Administrative Templates >> System

Đến day la thấy được cac policies này có thiet laptop hay không

* Do not run specified Windows applications ----> disable

* Run only the allowed Windows applications----> disable
By djss0o0_pro
#571896 Vao Run gõ gpedit.msc

Go to Local Computer Policy > User Configuration > Administrative Templates.

Click Desktop.

Tìm Hide my Network Places icon on desktop

Click Not Configured

Expand Windows Components, click Windows explorer.

Click Prevent access to drives from my Computer

Click Not Configured, OK.

Thoát Local Computer Policy

Cách 2 :

Local Computer Policy >> User Configuration >> Administrative Templates >> System

Đến đây la thay được các policies nay có thiết laptop hay không

* Do not run specified Windows applications ----> disable

* Run only the allowed Windows applications----> disable chuẩn,có the la admin đãkhoasa quyen tuy chỉnh cài dat cua bạn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement