Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By e_nhonoinghene_nhocyeube
By ooh_happyday
#572201 bạn vao phan download ->option-> file types xoa file mp3 neu tai nhạc va flv nếu tải tren youtube là okay.tốt nhat ban tải về ban chrome 22 là okay
By bophan_anninh
#572234 ban thu làm thế nay xem nhé:

trước khi ban muốn down 1 video nao do trong youtube thi dau tiên bạn chon lai chất luong video đã ( vd dang la 320 thì chuyen sang 480,720,... nói chung la định dạng khac dinh dạng mặc đinh),rùi nhìn xuong goc dưới bên trai trinh duyệt sẽ co cai biểu tượng tu bat link của IDM ý,ấn vao va chọn dòng duoi cung => xem da xuat hiện dung luong video chưa nào cach nay ok^^
By Tim
#572264 Cái nay khong hăn. Vd nhu no đang tải duoc 70% chẳng hạn xong roi nó dừng luon khong tải nữa. den ca tiếng sau vẫn thế. Tat di lúc khác click tiep tục down no lai tải nốt phan con lại => no cha liên quan gi den cái gọi la chat lượng MV khong ton tại cả


2.Khi bạn download o youtube với cac phien bản mới cua IDM sẽ hiện len chat lượng video cho ban chọn để down, nhưng neu ban chọn cái chat luong mà video do khong hỗ trợ thi không đown được

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement