Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By trangkhuyet_ty
#570886 loi windows rồi , riu vang rồi còn hoi cau này sao Bạn co chac cái gì ban deu biết hết ko??

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By chip_boy9x_93
#570904 Bạn cai windows lại chưa? neu cai windows lại van bi thì mình khuyen ban nên thay main moi! không nên dem main đi sữa, sua xong thì dc vai ngay là bệnh tai phat! bạn muốn tat thi chỉ nhấn giu nut Powe 5s -> 10s . . . .nhan 2 nút như tren thi mình chưa thu chua biết!
By Brittain
#570939 Ban cai windows lại chua ? neu cài windows lai vẫn bi thi mình khuyên ban nen thay main moi! không nên đem main di sữa, sữa xong thi dc vài ngay la bệnh tái phat! ban muốn tắt thi chi nhấn giữ nut Powe 5s -> 10s ....nhấn 2 nut như trên thi minh chưa thử chua biet! tinh hinh là nó loi phancung71r rồi. chiều minh ghost lại windows ma van thế. Để mai cai hẳn windows moi coi sao nếu van bi thì la do phần cứng rồi.

nhưng loi nay là do main ha bạn @@
By Mikel
#570966 Bạn quet virus kĩ trước khi cai lại xem sao, cũng anh huong không nhỏ đâu...
By anhnguyet.fashion
#570998 hà hà... chưa gap truong hợp này, co ve không phải lỗi win, co the do phần cứng rồi, ra tiem họ coi cho .
mọi nguoi co ai gap truong hập này chưa. May tinh của mình may hom nay không hieu sao sau khi shut down thi windows tắt rồi ma cac loạ quạt gio cu quay đều đều ah. mnhf thu để 15p' nhung van như vậy. HDD van thấy còn nóng, ấn nut nguon hay nút restart cung không làm gi duoc các quạt gio van cứ quay như thế. cach tat máy duy nhat la rút điện co ai biết lỗi nay la thế nào khong chi mình sửa voi
By babie_dragon1996
#571032 theo minh nghi khong phải lỗi win.khi minh hoc trên trường thay giao có nói wa là,hình nhu thiet lập trong BIOS.mình có nho la như vậy,mình nham 90% là do đó.
moi nguoi có ai gap truong hập này chưa. Máy tinh cua mình mấy hom nay không hiểu sao sau khi shut down thi windows tắt roi ma các loạ quat gio cứ quay deu deu ah. mnhf thu de 15p' nhưng van nhu vậy. HDD van thay còn nóng, an nut nguồn hay nut restart cũng không lam gi được các quat gio vân cu quay như thế. cách tat may duy nhất la rut điện co ai biết loi nay là thế nao khong chỉ mình sua voi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement