Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By nuhongbanmai_30002002
#570723 mọi nguoi co ai gặp truong hap này chưa. May tinh của mình may hom nay không hieu sao sau khi shut down thi windows tắt rồi ma cac loạ quạt gio cu quay đều đều ah. mnhf thu để 15p' nhung van như vậy. HDD van thấy còn nóng, ấn nut nguon hay nút restart cung không làm gi duoc các quạt gio van cứ quay như thế. cach tat máy duy nhat la rút điện co ai biết lỗi nay la thế nào khong chi mình sửa với

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Mr_Vovi
#570745 mình hoi lau cũng bị nhung la bị đứng tai chu shutting down cai lai windows thì hết. còn nhu may bạn thì chua thay bao giờ. ban chiu khó tìm hiểu nhé. minh khuyen bạn những luc may k tắt thi dung rút nguồn rat hai main, bạn chi can nhấn và giu dong thời 2 nut power và restart giu khoang 4s (hay toi khi 3 đèn tren key sáng lên) la tha tay ra may se tắt.
By vo_kimhung
#570758 Chào ban! Ban có thể cai windows lại vì co khi windows lỗi do ban (70%) .........cái thu 2 là do mach nguon trên main co van đề (30%)
By co_nang_vui_ve73
#570795 minh hoi lâu cũng bi nhung là bị dung tai chữ shutting down cai lại windows thì hết. con nhu máy bạn thi chua thấy bao giờ. bạn chiu kho tìm hiểu nhé. mình khuyen ban những lúc may k tắt thì dung rut nguồn rất hại main, ban chi cần nhấn va giu đồng thời 2 nut power và restart giu khoảng 4s (hoac toi khi 3 den tren key sáng lên) là tha tay ra máy sẽ tắt. minh giu cả 2 nut mà no van không tắt

Chào ban! Ban có thể cai windows lại vì co khi windows lỗi do ban (70%) .........cái thu 2 là do mach nguon trên main co van đề (30%) de minh thử cài lai windows coi sao cung lau rùi chưa cài win. Mong la lỗi cua windows không phai cua phần cứng

lỗi windows roi , rìu vang roi còn hỏi cau nay sao hihi riu vàng thì sao bạn. ai chang có cái biet va cái không biết. Mình khong biet thì hỏi thôi


Ban kiem tra lại phan cung trong máy thử xem, con neu không thì cai windows lại thử xem ban nhé mong la loi của windows thôi
By nguyen_cuong
#570807 moi nguoi có ai gap truong hập này chưa. Máy tinh cua mình mấy hom nay không hiểu sao sau khi shut down thi windows tắt roi ma các loạ quat gio cứ quay deu deu ah. mnhf thu de 15p' nhưng van nhu vậy. HDD van thay còn nóng, an nut nguồn hay nut restart cũng không lam gi được các quat gio vân cu quay như thế. cách tat may duy nhất la rut điện co ai biết loi nay là thế nao khong chỉ mình sua voi neu loi windows thì cai lai windows đi
By nusinh_hue89vn
#570856 k tat là 95% la phan cứng rồi bạn đừng dua voi mình chứ 10 ngay nay mất may tram vì những thu tien không đâu rồi
By di_vui_ve
#570866 dung dua với mình chu 10 ngày nay mat may trăm vì nhung thu tiền không dau roi mua lay cai ổ cắm tat bat rồi gắn day CPU màn hình loa vao đấy khi nao shut dow xong han quat vẫn quay thi tat điện đi là xong
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement