Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By meo_mun_5016
By vit_tiny
#570928 Máy minh Dual Core, RAM 4G, VGA 512MB chay 720p ầm ầm, không choi 1080p vì nặng qua ma chất lượng cua 720p cũng là ok roi nên không tải. Bạn xem CPU chiem the nào hay phan nao bị lỗi chu minh nghĩ không phai do windows 32bit hay 64bit đâu.
By can_phong_trongmtv
#570948 Ram 4GB xai 32bit thui, mình nghe noi nó hiện thi la nhận 3,2GB nhung thuc chất là no nhan 4GB. Thật ra minh có windows 7 ultimate N 32 bit ban quyền nhưng khong cai ,mình mua Thinkpad o TheTrungBk bên VOZ ,anh ban hang tư vấn nhiet tinh và bảo nen de nguyên bản windows theo may nay .64bit nặng hon 32bit nhiều lắm a ban ?
By hangnga3138768
#570982 May minh Dual Core, RAM 4G, VGA 512MB chay 720p ầm ầm, khong choi 1080p vì nang qua mà chất luong cua 720p cũng la ok rồi nên không tải. Ban xem CPU chiếm the nao hay phần nao bi lỗi chứ minh nghi không phải do windows 32bit hay 64bit đâu. Chay 1080P CPU 8% ban a ?
By zill_n_zill
#570999 Vua mo thử 1080p la duoi 10% ,tầm 6,8% nhảy len xuong ! Máy minh lam việc nhiều nhung thi thoảng load phim An Độ về xem thoi ,Nhưng cứ giat tuc quá ! May cau mua lâu chưa, có xai Card màn hình rời không. Coi duoc chừng nửa bo bi giật thì nhiu khi máy nóng do tan nhiệt chưa tốt.
By quynhtramqx
#571008 May cau mua lâu chưa, có xai Card màn hình rời không. Coi duoc chừng nửa bo bi giật thì nhiu khi máy nóng do tan nhiệt chưa tốt. Dùng duoc 1 năm bạn à ,dòng bao hanh 3 năm nen dang còn bh 2 nam nữa ,Thinkpad chay mat và không bao gio có tiếng động !
By huucong246
#571040 That ra mình có windows 7 ultimate N 32 bit ban quyen nhưng không cài ,mình mua Thinkpad o TheTrungBk bên VOZ ,anh ban hàng tư van nhiet tình và bao nen để nguyên ban windows theo máy này .64bit nang hon 32bit nhiều lam a bạn ? Tat nhien là nang hon 32bit rui cau ah, nếu la minh thì 8GB minh moi xài 64bit.
By Marciano
#571041 Đây chinh la thủ phạm : " 14.1 inches 1400x900 LED "

Bạn nên doi man hình có ho tro độ phân giai full HD ( 1920x1080 ) là ok

Chúc vui !
By pink_piglet_94
#571074 Day chinh là thủ phạm : " 14.1 inches 1400x900 LED "

Bạn nen doi màn hình co ho trợ độ phan giai full HD ( 1920x1080 ) la ok

Chúc vui ! Hinh nhu cậu ấy xài Lap, khong phai máy bàn.
By Colla
#571094 Day chinh là thủ phạm : " 14.1 inches 1400x900 LED "

Bạn nen doi màn hình co ho trợ độ phan giai full HD ( 1920x1080 ) la ok

Chúc vui ! Ban oi ! Thinkpad T410 thi con của minh la max độ phan giai bạn à ,vi man thinkpad vuông hon may thường !
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement