Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By lolem_sitinh6993
#570055 cứ bat may hay vào game nao đó thì lai bi xoay nghiêng màn hình. ai chi cách khắc phục giùm
By lowe_star_love
By Thaddeus
#570089 Nghiêng la nhu thế nào thế bạn, quay ngang luon 90 độ hay là sao, ban noi rõ đi, ma co phải là vao windows là bị luon hay là chỉ moi bat game lên mới bị:S:S:S

Nếu khi vao windows đã bị luon roi thì bạn Click phai chuột vào vung trong Desktop, chọn Graphics Options, Rotate -> Rotate to Normal la được.
By Jamie
#570100 thiết laptop lai chế dộ display cua game,
By chjken_b0y2904
#570115 Nghieng la như thế nao the bạn, quay ngang luon 90 độ hay la sao, bạn noi ro đi, mà co phai là vào windows la bị luôn hay la chỉ mỗi bat game lên mới bị:S:S:S

Nếu khi vao windows đã bi luon rồi thì ban Click phải chuột vao vung trống Desktop, chon Graphics Options, Rotate -> Rotate to Normal là được. Chu Topic làm thử nhu ban này đi, ca khi bật máy va choi game đều bi can chỉnh cái nay chu k phải Display trong game.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement