Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By howcaninotloveyou_7271620
#570016 Số la em đang soạn thao bai toán vừa save lai xong khoảng 10s sau thi mat điện. Khi co dien lại, bật len thi nó bảo là: the office open XML file .docx cannot be opened because there are problem with the contents.
By Stanwode
By cogai_dentuhomqua_nth
#570086 Bạn dung phan mềm này de phuc hồi Stellar Phoenix Word Recovery 4.1:

Stellar Phoenix Word Recovery 4.1 + Cr-ack link:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

( BAN COPY LINK DÁN VAO TRINH DUYỆT, ĐỪNG BAM TRUC TIẾP VÀO LINK NHE )

1. Giải nen va chạy file cai dat StellarPhoenixWordRecovery.exe.

2. Dong chuong trình.

3. Copy file swr.exe trong thu muc Cr-ack vào thu muc cài đặt (Mac dinh là "C:\Program Files\Stellar Phoenix Word Recovery\").

- Chạy chuong trinh và chọn Select File, chon file cần sửa, Open.

- Chọn Scan.

Chúc thành công!
By tutranviet
#570137 Ban dung phần mềm nay de phục hồi Stellar Phoenix Word Recovery 4.1:

Stellar Phoenix Word Recovery 4.1 + Cr-ack link:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

( BẠN COPY LINK DAN VAO TRÌNH DUYỆT, DUNG BAM TRỰC TIẾP VAO LINK NHÉ )

1. Giai nen và chạy file cai đặt StellarPhoenixWordRecovery.exe.

2. Đóng chương trình.

3. Copy file swr.exe trong thu mục Cr-ack vao thu mục cài đặt (Mặc dinh la "C:\Program Files\Stellar Phoenix Word Recovery\").

- Chay chuong trình và chon Select File, chọn file can sửa, Open.

- Chọn Scan.

Chúc thanh cong! Em lam giống anh lun ma hok được nữa

Anh cho em yahoo wa teamviewer lam giup em với......

yh của em: babykut3_loveyou
By yesterdaylove_quyen
#570174 Mình cung dang bị gặp tinh trang này

Thử het cach cách vẫn chua lam gì được

Đây là ban duy nhất nên tu dung nó gặp chuyen minh không biết lam the nào

Mong moi nguoi giúp cho
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Đây la yahoo của mình: phuonghoangbattu_1411
Kết nối đề xuất: