Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By d2v_kts
#570009 Khi minh nhan mail trong outlook express thi co 1 số mail khong hiển thị duoc tieng việt(hình). Mọi nguoi cho mình hỏi cai nay bị lỗi gì, làm sao de hiển thị duoc tieng việt. thanks!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By Perkins
By Dyfed
#570049 mình khong biet đây là lỗi gì.nhưng theo minh thì co the do nguoi gui mail gửi cho ban ở chế do plantext . bạn co the khắc phục tam bang cách ở outlook express chọn tool-->options...--->read---->tích chon read all messages in plan text . hoac ban có thể copy phan bị lỗi do ra bản word la doc oke.
By baby_dangyeu2707
#570075 Mình cung khong hay dùng cai nay lắm nhưng minh thay bạn nói cung co lý. vì minh dung một số phan mem gửi mail khi ma để ở che do plantext thì thuong font chữ khá hay bi lỗi.
minh khong biết đây la loi gì.nhưng theo minh thi có thể do nguoi gửi mail gui cho bạn ở che do plantext . ban co thể khắc phuc tam bằng cách o outlook express chọn tool-->options...--->read---->tích chọn read all messages in plan text . hoac bạn co the copy phan bi lỗi đó ra ban word là đọc oke.
By mr_ten
#570129 Van de của bạn giai quyet rất đơn giản : ban vao View/ Encoding/ more/ Unicode(UTF-8) Khong don giản như ban nghi đâu
By c0ngtu_maichoi_id18online
#570175 minh khong biết đây la loi gì.nhưng theo minh thi có thể do nguoi gửi mail gui cho bạn ở che do plantext . ban co thể khắc phuc tam bằng cách o outlook express chọn tool-->options...--->read---->tích chọn read all messages in plan text . hoac bạn co the copy phan bi lỗi đó ra ban word là đọc oke. Thanks ban nhiều nha, minh lam theo bạn chi da đọc được tiếng việt
By Daron
#570176 mình cũng gạp rắc rối này và đã sữa ok rồi. microsoft outlook 2010 nha các bạn

File--> option--> Advanced-->Iternational option: check 4 ô cuối, chọn Unicode (UTF-8)
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement