Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By tuyen_vd
#569972 Chả la minh có vọc vach may cái phần mem khoi phục du lieu bên bkav co hướng dẫn cai Disk Genius của hiren boot day la link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! , y dinh điên rồi cua minh là khôi phuc lai dữ liệu o o C và minh khoi phục ổ C, nhưng hieu sao không biết su dung và thế la khi ấn seve man hinh xanh & phai khoi động lại.Bị loi missing open...sytem.Mình vào windows qua usbboot va điều không muon da thành sự thuc cac ổ đĩa mat het .Nói chung vao Mycompute không còn hien o C,D,E như trước nữa.Nhưng minh co tìm hiểu thi hinh như mình da bi gộp lại thanh 1 ổ vào task mangae nhu the này.


Nhưng no an hay thế nao ma không hiện len o Mycompute.Mong và rat rat mong bạn nao huong dẫn cụ the hay có thể lm qua teaview cho mình, vì so du liệu đó rat quan quan trọng o may này, nếu mat chac mình bỏ dam me quá..Cam ơn!!!!!!!!!!!!
By muabuon2307
By Verel
#570010 1. Unallocation - phan vung chưa được tạo (dự la vo tình delete), neu windows mà cài o cho này thì tèo rồi.

2. linpus viet sai nhé, đãng nhe la linux chứ

3. phân vung linpus là EXT2 (nen de EXT4), và khi cai linux như ubuntu, fedora, linuxmint, ... thi nguoi ra khuyên la nen phân chia ra 1 o swap có dung luong tuy theo ram, tam 500MB là đẹp, phan cung còn lại la EXT4 và cài vào đấy.
By [email protected]
#570045 1. Unallocation - phan vùng chưa duoc tao (dự là vo tinh delete), nếu windows ma cài ở cho nay thì tèo rồi.

2. linpus viet sai nhé, dang nhe là linux chứ

3. phan vung linpus là EXT2 (nên để EXT4), va khi cài linux như ubuntu, fedora, linuxmint, . . . thi người ra khuyen la nên phân chia ra 1 o swap có dung luong tùy theo ram, tầm 500MB la đẹp, phân cung con lại là EXT4 va cài vào đấy. Cái linpus day là nó nhu vay mình không chinh gi cả, khả nang mong manh hình nhu du liẹu của minh nam hết trong đó, bạn co the giúp mình lay no ra và giai phap sao cài lai windows được ko.Mình tim hieu cũnbieetys sơ qua nhung không dám làm.Giúp mình với bạn.
By chips_tulip
#570072 Nói them la trước khi bi windows mình là windows 7 32bit, Mycompute co o C,D,E.Đúng từ khi lam bên Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! có the qua bên đó doc lam tới bước an seve thì mình đã DIE.
By vietdungbui2002
#570102 Xong rồi, Ubuntu lai co thêm một nan nhan nữa. Trâu que thanh trâu... xụi. Gio ban phải ngồi khai bao kĩ bịnh tinh cua em nhà:

1. Hệ dieu hanh đang sử dung tren máy.

2. Co ma nhớ kĩ ban da vào phần nao cua Disk Genius, da thao tác ra sao.

3. Trong khi chờ các... boc su cho thuốc điều trị, ban can giữ nguyên hiện trạng, dung quay thêm trên Unallocated đó. Ban cung biết sáng suot lua chọn, đừng dung nhung bài thuốc bay ba làm bịnh cang nang thêm.

4. Neu ban đưa được link bai viết của BKAV ma bạn đã lam theo càng tốt.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement