Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By bonghongmuadong760119
#569947 Máy in : hp p2035n

HĐH: windows 8 64 bit Enterprise

Driver máy in dang cài: windows 7 64 bit


In cai Print Test page thi duoc nhưng vào bat cu phần mềm nào (word, excel, notepad, chrome...) đều không in duoc va báo lỗi :

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Đã dow driver ve cài lại ma van không hết, xin giup đỡ


hình em chup bằng điện thoai mo trên máy tinh binh thường mà sao up len web lại xoay nhỉ

Mọi người thong cam cho em nhé
By thieugiadatinh60
#569965 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Try this.

In Metro screen, right-click lower left corner and click All Apps.

Click Control Panel; under Hardware, view devices & printers.

Select your printer by a single left-click. In the thin upper ribbon, look for Remove Device & remove your printer. Back out to Metro.


Unplug the usb cable; turn the printer on.

Click the Desktop tile, fire up IE10, go to HP support and download the latest W7 drivers (if no W7, get Vista).

Click the Windows Explorer icon & navigate to "Downloads" under your name.

Right-click the driver file and extract to the downloads folder. Go into that folder, find setup.exe - DO NOT EXECUTE YET.

Right-click setup - Properties- Compatibility - choose W7 (or Vista).

Near the bottom, Run as administrator - Apply - OK out to the folder.


Now execute setup. It should prompt you when to turn on the printer (just replug the usb).


Good luck! And always try a test page.

Chúc may mắn
By ljnhkute162
#569992 Mình lam theo và cắm may in trực tiếp vao thi in được, nhung in qua mạng thì ko. A in test page qua mang thì được

Máy in co quan đâu co om được
By fuckof
#570023 Máy ban cai win8, máy co quan xài 7 hay XP à

vấn de nay thì nhờ cao nhan khác vậy =)
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement