Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Ransom
#569944 tình hinh la mình có thu muc nhạc do minh day công làm nên, hơn 4gb. nhưng em gai mình không biet nen đã xóa sạch. mình da chat vật để khoi phuc lại, sau khi khoi phục lại duoc thi tất cả ca file nhạc đều bi loi không chơi duoc tren cả wmp va media player classic.

wmp


media player classicbỏ vào dien thoai thì bị lỗi: " dinh dang kém".


những file nhac còn tốt thi thay đầy đủ thông tin:


còn file nhac lỗi thi chi còn thấy type va sizemình da dung rất nhiều cong cu để sửa chua va khôi phuc lai các file mp3, bao gồm: mp3 repair tool, mp3 diags, all media fixer, o&o media recover, file repair va hai phần mem conver là total video converter và formatfactory.

nhưng tat ca đều không được.

nhung file nhạc này rat quan trọng với minh nen mong các ban co thể giúp do mình sửa chữa và khác phục. cảm on các bạn rất nhiều.
By Dack
#569966 Khổ,có 4 Gb nhac chu có nhiều nhan gi mà vất va the hả bạn?Mà lai toan nhạc Mp3 chu co phải flac,wav dau ma khó khăn thế,down lại chac cung chẳng vất vả lắm!


Phục hồi du lieu chỉ nhằm ho tro trong trường hop lam luận văn,văn bản,đồ án...

Vì sau khi phuc hồi thì noi dung của file cung bi thiếu xót,mất mat vai chỗ,với file van ban thì lại tiep tuc đánh máy lai nhung chỗ thiếu xot thi nó sẽ nhan ha hơn!Còn với file nhac thì tan nat la đúng,mà nếu không tan nat thi nghe nó cung cho được chỗ mất!

Thôi chiu kho down lại de!Khong ai phục hồi lai nguyen vẹn được đâu!

Tưởng co bo sưu tập lossless cac album hàng hiếm,chứ còn may cai file mp3 thi dau chả có!
By khocmotminh.langle
#569993 Ban dung phần mềm easeusdata recovery cuu lai dữ liệu di minh nghĩ sẽ được. Nếu can phan mềm này to gui Gmail cho mình dã phục hồi duọc ròi đó nhưng file nào cũng hỏng sạch
By Jerry_mouse
#569997 Khổ,có 4 Gb nhac chứ có nhieu nhan gì mà vat va thế hả ban ?Ma lai toàn nhạc Mp3 chu có phải flac,wav đâu ma kho khăn thế,down lai chac cũng chẳng vat va lắm!


Phục hoi du liệu chỉ nham ho trợ trong truong hop làm luận văn,văn bản,đồ án...

Vì sau khi phuc hoi thì nội dung cua file cũng bi thieu xót,mất mát vài chỗ,với file van bản thì lai tiep tục đánh may lai những chỗ thieu xot thì nó se nhan hạ hơn!Còn voi file nhạc thì tan nat là đúng,mà neu không tan nát thi nghe nó cũng cho duoc chỗ mất!

Thôi chịu kho down lại đê!Không ai phuc hồi lại nguyen ven được đâu!

Tưởng có bo suu tập lossless cac album hàng hiếm,chứ con may cái file mp3 thi đâu chả có! mình dã dùng hết tất cả các phàn mèm rồi. mà nhạc idm bát link nên bài nào cũng 1 ten thôi. giờ chảng còn nhớ nguồn nữa.
By anthy20
#570001 mình dã dùng hết tát cả các phần mềm rồi. mà nhạc idm bát link nên bài nào cũng 1 tên thôi. giò chảng còn nhớ nguồn nữa. Thoi dung cố gắng nua ban ạ,vô ích thoi!4gb nhac toàn mp3 128 kbps thi chac khoảng 500~600 bài,cứ thong tha ma nghe online roi down lại!
By pure_love_2801
#570060 Nhạc thoi ma bạn. Không quan trong lắm. Coi nhu xui xẻo đi. May minh hồi trước bi loi ổ cứng the la mất tong hết soft, tài liệu, đồ án, anh ban bè... Nhạc thi nghe đến đâu tai lai đến đó.
By nhok_rin
#570078 mp3 thi dow lại đi ban tren mạng nhiều mà

mình thấy may Phần mềm phục hồi file toan bị lỗi thôi
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement