Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By meocon_932001
#569478 Bạn lam ra như thế nao thi làm ơn up cai ảnh lên cho ae vao tien việc giúp bạn hơn, cu noi như thế nay thi làm sao ma giup bạn triệt để được
By ken_88
#569500 Dua cai hình file len xem nào Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Hình nè bạn. cai bia bên trái đó. nó khong co icon ISO nen minh không có mount dc! mong bạn giúp đỡ
By fuckof
#569511 Ban lam ra như the nao thì làm on up cái ảnh len cho ae vào tien viec giúp bạn hơn, cứ noi nhu thế này thi lam sao mà giup ban triệt để được Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Hình đó bạn, cai icon bìa bên trái đó. Khong co icon ISO nen minh không có mount được. Mong ban giúp đỡ mình. Thank nhiều
By nguoi_tinh_tram_nam_999
#569548 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Hình đó bạn, cái icon bia bên trái đó. Không co icon ISO nên minh khong có mount được. Mong ban giup đỡ mình. Thank nhiều DÙng HJ-Split noi 3 file do lai thành một roi xoa cái _6 di la xong , co ngay file iso nhé ...


Link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By nguyen_linh87_xda
#569559 DUng HJ-Split nối 3 file do lại thành mot roi xoá cai _6 đi la xong , có ngay file iso nhe ...


Link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Minh da dùng cái đó rồi. nhung cung không ăn thua. nó cu hien cái _6 đó, chứ khong phai là ISO. ban co cách nào khác không?
By chjp_kute
#569570 Minh da dùng cái đó rồi. nhung cung không ăn thua. nó cu hien cái _6 đó, chứ khong phai là ISO. ban co cách nào khac khong ? Minh da nói ở tren la del cai _6 đi mà ???rồi xoa cai _6 đi la xong , có ngay file iso nhe ...

By vanchilagiacmo_at
#569571 Chao moi người. Em co mot vấn đề muốn hỏi: Khi em noi đuôi game co dạng ISO, nhung khi em noi duoi xong roi thi nó không hien ra icon ISO ma no hiện ra cai icon giống mấy cai file để mình nối( vd: iso_6.001). Vậy em xin hoi la mình làm sao de hiện ra icon ISO ? ? ? nó không hien ra được nên em khong có mount được, Mong moi nguoi giúp đỡ! helppp.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 3 cai file 001 002 003 noi lại ra cai file có hình cai dia đó, do pac cai ultraiso r + an cai chấm duoi nen nó đâu có hiện, con nua phải có du het filie 001 002 ..... het xong mới nối lai de ra 1 file iso hoàn chỉnh, chu không phải dile 001 noi là ra file 001.iso dau nha chú
By Heort
#569579 Nối 3 part 001,002,003 = FFSJ (hay 7zip) -> file tenfile.iSO_6 -> nhấn F2 doi cái đuôi lai thanh tenfile.ISO, thế thoi sao phải xoắn
By Hamlyn
#569583 Minh da nói ở tren la del cái _6 di mà ??? Minh da xoá cái _6 va nối lại nhung khong được! Mìh chac la mình đã down du part. tại game do full là 14gb may mà! Mong ban giup mình.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement