Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By forever_love932000
#569319 1. Thu total commander chưa (noi o trên rồi)

2. Thử go phim Windows + R. Gõ tiep vao %windir%\fonts coi co vao dc không ?

3.


1) Click "Start", selecting "Control Panel".


2) The "Control Panel" dialog box should appear. If an option "Switch to Classic View" appears in the left pane, click it.


3) Double-click "Fonts" to open the "Fonts" Control Panel.

4. .....
By Phelan
By zanybu0n_zanykh0x_k3zany
#569331 K co thu mục windows thi windows chạy = niem tin (cho nên no bi ẩn đi thôi), mà khong phai ẩn thường nhe do đó muốn no hien lên thì phai untick thêm ô Hide protect operation system file (recomment).


Còn vào thuc font = cách go nhanh trên thanh address: %windir%\fonts hoac su dụng phím tat window + R roi go vào fonts -> enter.


Còn cài font, xp thi khong nhớ chứ 7 voi 8 right-click vao font sẽ có dong chu install, hay dung NexusFont quản lí font rat tốt


Dự la chu topic chưa thu nhung vẫn thích y kien
By chery_cute_iuox
#569344 K co thư mục windows thi windows chạy = niem tin (cho nen no bị ẩn đi thôi), ma khong phải ẩn thuong nhe do đó muon no hiện lên thi phai untick thêm o Hide protect operation system file (recomment).


Còn vao thuc font = cach go nhanh trên thanh address: %windir%\fonts hay su dung phím tắt window + R roi gõ vào fonts -> enter.


Còn cài font, xp thi không nhớ chu 7 với 8 right-click vao font sẽ co dong chữ install, hoac dung NexusFont quản li font rất tốt


Dự là chu topic chưa thử nhung van thích ý kiến Àh cám ơn, khong phai là Folder Windows bi mất mà la bi ẩn ==> nhung o đây là phai lam cách nào moi hien ra trong ổ C.....mình go tren thanh address: C:\WINDOWS thì van vao được! Các ban giup nhé! hiện chua lam hiện được Folder windows!
By tinahanaivy
#569386 Bạn nhan Alt sẽ có thanh menu xuat hien (Thanh mà co may chữ File, Edit,... ấy), xong nhan vào Tool, chon Folder Option, sang thẻ View, keo xuong thấy dòng Show hidden folders, files, drivers. Chọn Show la hiện, don't Show la ẩn.
By onestarvn
#569389 À thi ra thế @@

>> Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Có cach xai command prompt.

Mở cmd -> attrib -h c:\windows can thi thêm -r -s vao trước -h


Ngoài ra ban co thể search gg voi khóa Attribute Changer se có rất nhieu thu hay ho, minh thi có xài filemenu tools, no co sẵn đủ do choi (rename bat, Attribute Changer, unlocker, command promt, join&split, check md5, ...), còn tuy bien thêm dc nua kha tiện, right-click phat la có đủ
By dat_cao2000135
#569405 Ban nhan Alt sẽ co thanh menu xuất hiện (Thanh ma co mấy chữ File, Edit,... ấy), xong nhan vao Tool, chọn Folder Option, sang the View, kéo xuong thay dòng Show hidden folders, files, drivers. Chon Show là hiện, don't Show là ẩn. khong ban ơi, nó an ''nghe thuật'' chứ khong an thường, ẩn thuong thi mình làm dc rồi......! Khong ai có ý kien nua sao?
By quynhchi_minhthuy
#569420 A thi ra thế @@

>> Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Có cách xai command prompt.

Mở cmd -> attrib -h c:\windows cần thi them -r -s vao truoc -h


Ngoài ra ban có thể search gg voi khoa Attribute Changer se co rất nhiều thu hay ho, mình thi co xài filemenu tools, nó co san đủ đồ chơi (rename bat, Attribute Changer, unlocker, command promt, join&split, check md5, ...), con tuy biến thêm dc nua khá tiện, right-click phat là có đủ Công thuc su dụng chứ ban! phan mềm đó de choi không! bạn hướng dẫn chi tiết thi tot quá đi....dù gi cung thank!
By future_ocean007
#569465 Mở cmd lên, gõ vào, enter the thôi chứ co gi phức tạp đâu

Thôi thi lam cái hình cho truc quan, làm dung theo hình không duoc hay nói nhé chu lam không đúng ma than thở thì buồn lắm.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement