Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By DK_2
#569100 Tình hinh la như này cac bac ạ! em moi mua cho con em cai lab HP!

Ổ cứng cua no 640G! e cai windows thì chia no thanh 1 ổ C 60G 2 o DE mỗi o 100G còn lại thi em để ổ cuoi! vay mà h em cai xong khi vao windows nó chỉ co 260G là sao a! con lại k thấy đâu bác nao giai thích giùm e va cho e cach khac phục với ạ!
By i_love_my_friends66
By be_boy_17_6_1991
#569133 Ổ C 60GB + O D,E mỗi o 100GB là 200GB = 260GB la chuan rồi, phần con lai chắc quên create roi =)

Mà NSX tinh 1GB = 1000MB trong khi may tính 1GB = 1024MB, cho nen kiểu gì cung khong được như quang cao rồi
By baby_kieu
#569152 O C 60GB + Ổ D,E moi o 100GB là 200GB = 260GB la chuẩn rồi, phan con lại chắc quen create rồi =)

Mà NSX tinh 1GB = 1000MB trong khi may tinh 1GB = 1024MB, cho nen kieu gì cũng khong duoc như quảng cao roi neu nhu quên create thi muon create lại thi phai làm ntnào a ? bac hướng dẫn e voi
By quyen_thanh2001
#569187 Còn 400G chua tạo.


Click phải chuot chon Manage --> trong cua sổ Comphuter management -->click Disk management -->sau đó thay phan vùng nào 400G chua tạo thì tao phan vùng lại cho nó
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement