Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By quyenduong8926
#569099 Mọi người. Cho minh hoi là làm sao de xoá ổ dia I như trong hinh o bên dưới vay moi người. Mình da dung shift delete va vao manager tìm nhung cung không tìm thay o đĩa để xoá nữa. Mong moi người giúp de minh xoá được o dia đó. Thank nhiều.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By p3_k0n_ko0lv4ng3l
#569104 Ổ do thuong là USB. (hay the nhớ gì đấy).

Muốn mat thi rút ra.

Nếu không cam USB mà có cai day nữa thì hơi lạ.

Nếu nó la phan vùng thì co the xoá.
By hongphuong_96
#569125 Mọi người. Cho minh hỏi là lam sao để xoá o dia I như trong hinh ở bên duoi vay mọi người. Minh da dùng shift delete va vào manager tim nhung cũng không tim thay ổ đĩa de xoa nữa. Mong moi nguoi giúp để minh xoa được ở địa đó. Thank nhiều. Cậu dung laptop đúng không ? tren laptop khe cam the nhớ ấy thuong co 1 tấm card giong như thẻ nho nhung không phải thẻ nhớ, ng ta cam vao cho khỏi bui va tránh hỏng khi cam nhầm khe cam the SD.Cậu rít cai do ra xem sao. Nếu dung la laptop thì không van đề gì dau vi có nó la chuyen đương nhiên, không anh hưởng gì cả. Không can phai tốn time hi hoay tìm cách xóa nó. Ok ?
By Lewis
#569139 Cau dung laptop đúng không ? trên laptop khe cam thẻ nhớ ay thuong có 1 tam card giống như the nho nhưng không phai the nhớ, ng ta cam vào cho khoi bui và tránh hong khi cắm nhầm khe cam thẻ SD.Cậu rit cai đó ra xem sao. Neu dung là laptop thi không vấn đề gi dau vì có no la chuyện đương nhiên, không anh huong gì cả. Khong can phải tốn time hi hoáy tìm cach xoa nó. Ok ? cai the do cắm zo = nhua làm gì co hien tượng đó, may minh có nè co sao đâu


chắc thot cam cái the nho hư zo quen rut ra
By winnie30101992
#569168 Cau dung laptop đúng không ? trên laptop khe cam thẻ nhớ ay thuong có 1 tam card giống như the nho nhưng không phai the nhớ, ng ta cam vào cho khoi bui và tránh hong khi cắm nhầm khe cam thẻ SD.Cậu rit cai đó ra xem sao. Neu dung là laptop thi không vấn đề gi dau vì có no la chuyện đương nhiên, không anh huong gì cả. Khong can phải tốn time hi hoáy tìm cach xoa nó. Ok ? Ừa! nhung ma mình muốn xoá nó. tai nhin khó chịu. ban co cách nào không???
By timbaland_3107
#569207 cai the đó cắm zo = nhua lam gì có hien tuong đó, máy minh co nè có sao đâu


chắc thớt cam cai thẻ nhớ hu zo quen rút ra Không co ban ơi! tại minh tay máy cái tu nhien nó hiện ra luôn. chu minh không có cam the nhớ vào! híc
By phuongkutehot_shockchanh
#569212 Ua! nhung mà mình muon xoa nó. tại nhin kho chịu. bạn co cach nào không??? Xem may tự nhận hay can có Driver cua bo phận đọc the SD ko? nếu co Driver thì Uninstall nó đi.

Vote đập máy
By riengmotconduong_1
#569286 Right-Click vao chọn eject, khong dc thì chụp cai tab Properties -> Hardware len xem

Có the xai HotSwap! tìm va diet Minh da thử e ject nhung không được, con chup hình hardware cho ban xem nè! co gang giúp mình nha

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement