Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By blogbuon_thiu
#568596 Những trang khac thì mình khong biet nhưng khi vao trang forum.dienanh.net thì rat hay bị như Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!(1 khi bi như này thi minh không thể tra loi bài viết hay click vao link gì đươc hết). Bình thuong no phải như Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! mới đúng.( 2 anh này mình chup cung 1 trang).

Mình reload lai thi có lúc duoc co lúc vẫn bị vậy. Phai tat đi mở chrome lai mới được, co luc cũng vẫn không được. Minh da thử duyệt voi FF và không thay bi lỗi này. Nhung minh vẫn muốn su dung chrome bởi vi FF load trang nay cham lắm. Có khi click vao link mấy lần mới được. Driver, flash minh da cài đầy đủ. Flash da update bản mới nhất.

Lúc truoc thi không bao gio bi lỗi này ma sau khi ghost lai may thì nó thanh ra như vầy. FF thi tuy không bi loi này nhưng luc tra lời bài viết, đánh chu no hiện ra chậm lắm. Nhu la bị delay ấy. Đánh xong roi mà 4 5s sau no moi hiện ra đủ. Ai biet giup mình với nha. Thanks nhiều!
By ngoisaobang_khanhly
#568608 Nhung trang khác thì minh khong biết nhưng khi vao trang forum.dienanh.net thi rat hay bi nhu Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!(1 khi bi nhu này thì minh khong thể tra loi bài viet hay click vào link gi đươc hết). Binh thuong nó phải như Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! mới đúng.( 2 anh nay mình chụp cung 1 trang).

Mình reload lai thì co luc được co luc vẫn bị vậy. Phải tat di mở chrome lai moi được, co luc cũng van khong được. Mình da thu duyệt với FF va không thấy bi loi này. Nhưng minh van muốn sử dung chrome bởi vì FF load trang nay chậm lắm. Co khi click vào link may lần mới được. Driver, flash minh đã cài đầy đủ. Flash da update bản mới nhất.

Lúc trước thi khong bao giờ bi loi này mà sau khi ghost lai máy thì no thanh ra như vầy. FF thi tuy không bi loi này nhung luc trả loi bai viết, danh chu nó hiện ra cham lắm. Như la bi delay ấy. Danh xong rồi mà 4 5s sau no mới hiện ra đủ. Ai biet giúp mình với nha. Thanks nhieu! Ghost hay bi lỗi vặt, bạn cai lai windows và FF - GC ban mới nhất dung cho nuột
By thucan20
#568713 Có ai biet cách khắc phuc loi Error 324 (net::ERR_EMPTY_RESPONSE) ở chrome không. Minh load đi load lai nhung vẫn hiện ra loi này. Trong khi minh thử vào dung trang xảy ra loi ở GC do bằng FF thi vao bình thường. O may diễn đàn khac cung có nhiều nguoi bi lỗi như minh ma chưa thấy ai tra lời cach khac phục.
By Troyes
#568740 Vay chac phải cai lai thôi chu minh đã clear toan bo history, update ban GC mới nhất rồi.

Cho hoi gio cài lại nen xai Win7 bản nào đây. cai lai mới luôn la dung rùi bạn. dung ghost nhé . mà theo minh thì cài win8 luon đi. chứ xai lam j win7 nữa????
By poolking2409
#568765 Co ai biết cach khac phục lỗi Error 324 (net::ERR_EMPTY_RESPONSE) o chrome không. Mình load di load lại nhung van hiện ra loi này. Trong khi minh thu vào đúng trang xay ra lỗi o GC đó bằng FF thi vào bình thường. Ở may dien đàn khác cung co nhiều người bi loi như mình ma chua thấy ai tra loi cách khắc phục. tắt hết plug-in, neu không được thì xai thang này fix thử Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement