Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Normand
#568595 các ban cho mình hỏi: tai sao đôi khi co tai liệu down no lai bắt nhập hai day ký tự ý!( tò mò chút)

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By meo_mun_5016
#568601 cac ban cho mình hỏi: tại sao doi khi có tai lieu down nó lai bat nhập hai day ky tự ý!( to mo chút) Cai nay thì pó tay, chắc de han chế auto-download
By Steven
#568650 cac ban cho mình hỏi: tại sao doi khi có tai lieu down nó lai bat nhập hai day ky tự ý!( to mo chút) Do la mã Captcha de tranh bị tấn cong gay nghẽn mạng. No dam bảo bạn la con người và dang thuc hiện Download chu không phải do virus dang điều khiển may tu động download de tan công gây nghen bang thông của nó.
By Milbyrne
#568676 Do la mã Captcha de tranh bị tấn cong gay nghẽn mạng. No dam bảo bạn la con người và dang thuc hiện Download chu không phải do virus dang điều khiển may tu động download de tan công gây nghen bang thông của nó. D0u1ng nhu ban này nói.

Trường hợp nay chi xảy ra khi co nhiều file downlaod tren cùng 1 IP thôi
By saobang9x_cz
#568694 do nhieu nguoi download nên moi phai nhập dãy seri( theo caphebuon hehe)
các ban cho mình hỏi: tai sao đôi khi co tai liệu down no lai bắt nhập hai day ký tự ý!( tò mò chút)
By valentine_29071993
#568741 Nếu download nhiu thì nó bat nhap captcha >> ban nay nếu tải nhiu file thì mở 1 luot lên luôn . . luc đó capcha se giong nhau .. go va copy paste lien tuc ra ... ma con cách nữa . . la gõ cái dau tien chính xác vào ... may cai sao .. go dai 2 ký tu bat kỳ cũng dc luon
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement