Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By crazyfanbrucelee
#568132 mình dang xai comodo dragon (co DNS của comodo nen kha tiện khi zo 1 số trang bi fpt cấm ) và FF 18 beta
By Birke
#568156 Cac anh chị trong dien dan cho em hoi Google Chrome và FireFox cai nào tốt hơn ... may tinh em rất lạ ... khi xai google chrome thi trong Task Manager tab Performance ngay tai CPU Usage chay len tới 100% va moi lần em xem video mot xi thì đứng máy... màn hinh giut giựt...còn xài FireFox thi khoảng 79% xem video không sao...nhưng chi co điều là up hinh rất chậm . . . cac anh chị co the chỉ cho em nguyen nhân vì sao khong a... vào lam the nào để biet duoc cái nào chiem bo nhớ hơn.... em xin Thank nhiều.... Bưa nay dung hỏi cai nao tốt hon nua nào. 1 chuyen cu rích cứ hoi di hỏi lại. Cai nay là sở thich tung ng thôi. Ua thi cài hết len sai cho máu. Minh choi IE10, Chrome, FF, Opera. Chau nao cũng có phần
By shop_xxx
#568179 Như vay la bạn cũng da biet hết các thong so khi sử dung 2 trình duyệt nay tren máy mình roi con gì nữa? Theo minh thì cứ dung ca 2 luôn. Tuy tung công việc ma ban dùng cái nay hay cái kia. Chu khong nên đánh gia cai này hơn han cai kia là hoi phien diện vì moi cai đều có the manh riêng chứ neu khong nó tồn tai lam sao được.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement