Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Trentin
#567862 1)I haven’t seen her for so long I’ve forgotten what she looks like.


2). You won't pass the ...(6) if you don't study harder


3) we have never live in a . . . . . . . . . . hotel before.


4) I hope that this plan will.......... you


5) he won't lend it to you unless you promise to ruturn it.........


6) earth worms.........through their skin which must be kept moist


7) most tourists enjoyed festivals in viet nam through they do not understand vietnamese............


8. He won't lend it to you unless you promise to return it .......... (10)


9. Most of the pupils are ready to give a book report while Jack hasn't . . . . . . . . . . anything (8)


10. Because he could not say the sentences .........., the teacher asked him to repeat (8)


11. I've never met a more .......... man like him (11)


13. Since I live far from family, I often feel .......... (8)


15. Many tourists enjoy festivals in Viet Nam though they do not understand Vietnamese .......... (7)


16. If they were flying saucers, their would be .......... of their landing. (6)


17. If you want to get away from modern life, you should live in a small . . . . . . . . . . in the middle of (6)


18) unless you __ the lesson, I will explain it again you


19)Our classmate seem eager to get with the newcomers.


20)if i were rich, my life would change


21)Many tourists enjoy festivals in Viet Nam though they do not understand Vietnamese


22)since she live far from my family, i often feel


23) I hope you will not forget your ____ to retune to visit me in June ( 7)


24)although she seems serious and... , she very kind to people


25)each football team in the field is led by a who wears an armband and is a player himself.
Mã: Chọn tất cả1) forgotten

2) course

3)

4) satisfy

5) punctually

6) breathe

7) culture

8)

9) prepared

10) properly

11) intelligent

13) homesick

15)

16) traces

17) island

18) understand

19) acquainted

20) completely

21) culture

22) homesick

23) promise

24) quiet

25) captain                  Xem thêm:
Đáp án đề thi tiếng anh trên mạng IOE lớp 8 cấp thành phố

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Venjamin
#567878 Thank đã chia sẻ! Mấy câu dễ quá
Blog Tâm sự:
  • Gia đình chồng có truyền thống phụ nữ phải làm mọi việc nhà | 12:06 ...
  • Bạn gái tôi nhận quá nhiều điều tiếng xấu | 01:06 ...
  • Từng muốn tự tử để người thân được hưởng tiền bảo hiểm | 12:06 ...
  • Tôi chấp nhận để vợ tìm niềm vui chăn gối ở người đàn ông khác | 02:06 ...
  • Con buồn lắm bởi chẳng được mẹ ôm từ khi có thêm em | 02:06 ...
  • Tôi chấp nhận làm vợ hai của người đàn ông hơn mình 20 tuổi | 01:06 ...
By Aoidh
#567907 1) when foreigners ask him he answers (13 từ) in english

2)Yesterday, Viet Anh is last (9 từ) to be interviewed

3)The goverments should pass laws on (11 từ) the information on the internet.

4) wendy was proud of finishing the (8 từ) in such a short time.

ai lam dc tks nha lop 9 vòng 20 IOE
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online