Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By vongtayxua.net_dev
#567216 tình hinh la mình mỡi cai lai windows , cai xong thì tên folder o trong ổ C bi mất và chi hien lên khi boi den thui ban nao giúp mình khac phuc với

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By TenEyck
By junte_luze
#567246 doi che độ xem sang Tiles khong duoc bạn ak đổi sang kieu sắp xếp nao cung thế
By Hardy
#567268 bạn cai lai hay ghost the ? co thể file desktop.ini chỉnh mau chu thằng màu trắng
By rainy_k7
#567275 ban thu cach này xem

Control Panel\Appearance and Personalization\Personalization\Window Color and Appearance

rồi chon Advanced appearance settings... thay doi theo ý của bạn. Chuc ban thành công!
By be_city_111995
#567294 tinh hinh là mình moi cai lại windows , cai xong thì ten folder ở trong o C bị mất va chi hiện lên khi boi đen thui bạn nao giup mình khắc phuc voi thu go gói giao dien ra xem cho no ve giao diện mac dinh của windows xem the nào đi bạn
By lequy_1996
#567359 Xem boi đen nó co ten không...không thì restore default trong phan view ấy boi den thì có hien ten bạn ak !!!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement