Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By ptbin1988_ntcm
#566668 Mọi nguoi cho minh hỏi.Mình su dung D-link để ket noi mạng.mạng dùng duoc khoang 30phut-1 tiếng thi khong thể load trang va báo lỗi.Biểu tuong mang vẫn có tin hieu kết nối bình thường.Khi disconnect D-link va ket nối dial *99# thi xảy ra bao loi erro 692.

Từ lúc do khong vào duoc mang nữa.Rút D-link khoi cổng usb ket noi lại thì lai vao được mạng nhu khoang thời gian trên.Mong mọi nguoi giup đỡ.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By ngohuythanh_112
#566685 Moi nguoi cho minh hỏi.Mình sử dung D-link để ket noi mạng.mạng dung duoc khoảng 30phut-1 tieng thi không thể load trang va bao lỗi.Biểu tượng mang van có tín hieu ket nối bình thường.Khi disconnect D-link va kết nối dial *99# thi xay ra báo loi erro 692.

Từ luc do không vao duoc mạng nữa.Rút D-link khoi cong usb ket noi lại thi lai vào duoc mang như khoang thoi gian trên.Mong moi nguoi giúp đỡ. Ban thao cái Soft quan ly D-Link ra cài lại. Minh nghi là do loi Driver

CHúc bạn thành công/...
By tonykhoa_pro
#566692 Ban thao cái Soft quan ly D-Link ra cài lại. Minh nghi là do loi Driver

CHúc bạn thành công/... Thank bạn nhé ,de minh thử xem.Nhưng minh kiem tra driver cung khong thấy báo loi ban nhỉ?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement