Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By t_rex
#566195 Tình hinh la em có dung soft Folder Lock phiên bản 7 de khoa 1 thư muc nhay cảm! Nhưng khong nho là em da unlock nó chưa ma khi ghost máy lai cai lại Phần mềm Folder Lock phiên bản 7 nhung không thấy thư muc do nữa? Nếu chua unlock mà ghost lai vay có mất du lieu ko? Có thanh nao vào giúp em voi ! Chac không mất mà no an hay sao thoi! Em thử tạo 1 thu mục rùi dat ten giống thư muc do nhưng không dc! Dat tên xong no lai trở thành New Folder

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Phan_Tuan
#566202 Mình chua dung phần mềm nay bao giờ

Nhưng minh nghi nếu bạn de du liệu ở phan vung khác phan vung bạn ghost thi chắc chắn không mất

Chỉ là no an đi thôi.

Bạn mở file an lên rồi tim xem sao.
By pig_happy2002
#566223 Tinh hinh là em co dung soft Folder Lock phiên bản 7 de khóa 1 thu muc nhạy cảm! Nhung khong nhớ la em đã unlock no chưa mà khi ghost may lai cài lại Phần mềm Folder Lock phiên bản 7 nhưng không thay thư mục do nua ? Nếu chưa unlock ma ghost lại vay co mất dữ lieu không ? Có thánh nao vao giúp em với ! Chắc không mat mà nó an hay sao thôi! Em thu tạo 1 thu muc rùi đặt ten giong thư mục do nhung không được! Dat ten xong nó lai tro thành New Folder Vấn de la thư mực do duoc tạo lưu o dau ? Các phan mem dạng này thuong tao một thu muc mới de luu các File can bao vệ vào đó. Nếu ma la ở ổ C thi thôi bye bye nhé
By emlaai_traloidi2000
#566242 Hồi truoc minh xài Winmend, sau khi cai lai windows, cai lai winmend van thay folder cũ va mo bằng pass moi dat sau khi cài lại, con cai soft này thi chua biết
By trinh19922001
#566268 Theo nhu ban nói thì ban hien file ẩn lên, search toan may tính tên file đó. Neu ban bung ghost o nao thì nó chi mat dữ liệu o do thôi.
By p3tu_kut3_l0v3_nh0x_s0ck
#566293 Thư muc do ổ E trong khi minh ghost ổ C! Da chon hiển thị cac thu mục ẩn! Ke ca những thư muc an của hệ thong ma vẫn không thay ? Minh vẫn cài lai soft đó nhưng van không thấy
By giumaibong_hinhem34
#566315 Thu muc đó ổ E trong khi minh ghost ổ C! Da chọn hiển thi cac thư mục an! Ke cả những thu muc ẩn của he thong mà vẫn không thay ? Mình vẫn cai lai soft đó nhung van không thấy Dùng Tool hien các File an xem sao bạn
By Jayronn
#566344 Xin chia buon cùng bạn. Ban da khóa folder bang chuong trình mạnh nhất: Nó khoa file trong Windows, Safe Mode, va ngay cả trong che do DOS. Cho du may bạn đã cai lai Folder Lock nhung khac password cũng... bo tay luôn.
By dmhoa77
#566345 xoá thi minh chưa xoá dc chu lấy lại du lieu thì bạn xai Get data back, cho no scan 1 ti roi vô lấy data lai thôi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement