Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By kElly_nh0kpump
#566090 hôm no minh down được goi giao diện tiếng viet cho windows xp trên mạng. hom nay chán quá nen dung Your Uninstaller! de xoa nó đi. Your Uninstaller! bao la đã gỡ bo duoc nhưng giao dien tieng việt vẫn còn. Ai chi minh cách xóa no di cái( trong phan program không còn goi giao diện), mình chan tieng việt lém rồi, muốn quay lai tiếng Anh.
By lona_4292
#566101 hom no mình down duoc goi giao diện tieng viet cho windows xp tren mạng. hôm nay chan quá nên dung Your Uninstaller! để xoa no đi. Your Uninstaller! bao là đã go bo được nhưng giao dien tiếng việt vẫn còn. Ai chi mình cách xoa no đi cái( trong phan program không con goi giao diện), minh chan tiếng việt lém rồi, muon quay lại tiếng Anh. Thì chinh lai trong phần language chu hơi đâu ngoi tim nó tháo ?????????
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement