Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Zak
#566089 Tinh hinh la may tinh e khong biet lam sao ma khong the go duoc unikey lan vietkey !

Go ra no se nhu the nay : " T«i kh«ng biOt lµm sao ®Ó m¸y tYnh gâ l¹i ®*îc tiOng ViÖt b©y gie ! Qu¸ øc chÕ ". Cac bac giup e voi !
By vietquang_nc
By cunhan
#566133 Thanks moi nguoi ! Gõ duoc roi . Tại bam nham sang cái TCVN3 .
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement