Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By vingot_doimoi
#565292 ai ranh gium mình cái này với:

mình dung ham vlookup. ở phần col_index_num là: nếu nhap qua số cột thi bi báo lỗi là #REF!, nhung ma mình làm nhu zay thì lại bao la #N/A, tất nhien la khi mình nhap dung công thức no van báo #N/A

ai biết chi gium cái, thank

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Imanol
By soi_tucach
#565317 giả su no là:

b3

mã hàng

C41 =vlookup(mid(b3,2,1),$b$12:$c$16,2,0).

C42

D22

G12

G32

H11

H31


b c

mã tỉ lệ

1 10%

2 8%

3 5%

4 2%
By Jeran
#565323 Bạn dung cong thức:

=vlookup(mid(b3,2,1)*1,$b$13:$c$16,2,0)

Giải thích: Khi cat chuỗi ta se duoc (chuỗi) kí tự. Trong khi 1, 2, 3, 4 lai là dinh dang số. Sai dinh dạng dữ lieu Excel báo lỗi #N/A. Một dinh dang kí tự khi *1 no se chuyển sang dinh dang số.

Bạn cung co thể dung cong thức:

=vlookup(VALUE(mid(b3,2,1)),$b$13:$c$16,2,0)

Hàm VALUE() cung co tác dung chuyen từ text sang số.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement