Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By kool_girl8888
#565181 Tình hinh la em đang dung con acer 4738,bình thuong van dùng wifi ok,nhưng mây hom truoc thì cứ dung dc 1 lúc la lai mất sóng=>em nghi loi driver nên go ra cài lại. Nhung cai lại xong joi bjo chang bat được nữa,không thay den wifi sáng luôn.em tìm dung driver rồi.Mà em nghi la không thể cai duoc driver,vì em thay trong phần Device Manager->Network adapters khong co driver wifi. Em cai đi cài lai joi mà vẫn không được,down ca phan mềm Driverscanner ve sua nhưng vẫn không được. Vay cac bác biết nó bị loi gi giúp em với,không dùng duoc wifi đau khổ thật. thank cac bac trước!
By becon_ankeomut
#565199 Tinh hinh là em dang dung con acer 4738,bình thường van dung wifi ok,nhưng may hom trước thì cu dung được 1 luc la lại mất sóng=>em nghi loi driver nên gỡ ra cai lại. Nhưng cai lai xong joi bjo chang bắt được nữa,không thấy den wifi sáng luôn.em tim dung driver rồi.Mà em nghi la khong thể cài được driver,vì em thay trong phần Device Manager->Network adapters khong có driver wifi. Em cai di cài lại joi ma vẫn không được,down cả phan mem Driverscanner về sua nhung vẫn không được. Vậy cac bac biết nó bi loi gì giúp em với,không dung duoc wifi đau khổ thật. thank cac bác trước! z la cái adapter do len đường cứu nuoc r hư roi nen máy nó không hiện
By MV_R
#565256 Truoc tien cài Driver cho no đã, khi dung de ý xem tren may đã bật Wifi chưa. Ban thu tài Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! cài xem. Em cai driver đó rồi mà,nhưng khong duoc! bật wifi nhu the nào hả bac ?binh thuong lúc trước em bat máy hilên la tu bật wifi rồi( đèn bao wifi đỏ) nhưng bay gio thì không đỏ. có fim fn+f3 thi la bật bluetooth,wifi van khong có hiện tượng j.
By muakiniem2109
#565257 Em cai driver đó rồi mà,nhưng khong duoc! bật wifi nhu the nào hả bac ?binh thuong lúc trước em bat máy hilên la tu bật wifi rồi( đèn bao wifi đỏ) nhưng bay gio thì không đỏ. có fim fn+f3 thi la bật bluetooth,wifi van khong có hiện tượng j. Cai Driver đó mà van k được à. Fn+F3 la bật Bluetooth, de y các phím F hoac ở thân may co chức năng bat Wifi k. Nếu k co thì chỉ la do Driver thôi. Them nua kiểm tra xem cai Wifi có van phat bt k.
By ngoctantstc
#565258 Cai Driver đó mà van k được à. Fn+F3 la bật Bluetooth, de y các phím F hoac ở thân may co chức năng bat Wifi k. Nếu k co thì chỉ la do Driver thôi. Them nua kiểm tra xem cai Wifi có van phat bt k. Khong con nút bật nao khac bác a!wifi van phat bình thường mà.

Ẹm vua cai lại driver roi khoi động máy lai xong bật lên thi bat được,nhưng tắt di de một lúc lai khong bắt được nữa,như chưa cài driver.

Trong quá trinh cai nó có báo:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

và ket thuc nó có lỗi này( Nhung co lúc nó báo,có luc no không,vì em cai đi cài lai nhieu lần rồi mà)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

các bạn xem giup em với
By nicky_nick
#565259 Driver chuan theo máy lại k duoc à. Thế thu tai Driver full xem sao, ban dung Win7 bản nao Ultimate 32bits à.

Mà xem thong bao lỗi có the cai card wifi co van đề.
By nguyendinhvinhyk
#565260 Driver chuan theo máy lai k được à. The thu tải Driver full xem sao, bạn dung Win7 bản nào Ultimate 32bits à.

Mà xem thong báo lỗi co the cái card wifi co vấn đề. Vâng,em dùng w7 ultimate 32b.nếu mà lo card wifi thì phai lam ntn?phải mang ra quan sửa a bac ?ma cai driver dc rồi,tắt máy di lai mất!nản thế k biết
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement