Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By tientien1381
#559256 Cho mình hỏi đây là gì ạ ? Đầu tiên mình lưu vs đuôi txt sau là đuôi bat !

@echo off

:Option

echo.1.Be khoa IDM

echo.2.Cap nhat IDM

echo.3.Be khoa lai sau khi cap nhat

echo.4.Thoat

set p=

set /p p=Chon :

if %p%==1 goto Cr-ack

if %p%==2 goto Update

if %p%==3 goto ReCr-ack

if %p%==4 goto Exit

if not %p%==4 goto Exit

:Cr-ack

echo.Sua file hosts

echo.207.44.199.159 registeridm.com >> %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts

echo.207.44.199.16 registeridm.com >> %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts

echo.127.0.0.1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! >> %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts

echo.Sua xong

echo.Nhap thong tin (nhap tuy y)

set fname=

set lname=

set email=

set serial=

set /p fname=Fname :

set /p lname=Lname :

set /p email=Email :

set /p serial=Serial :

reg add "HKLM\Software\Internet Download Manager" /v "FName" /t REG_SZ /d "%fname%" /f

reg add "HKLM\Software\Internet Download Manager" /v "LName" /t REG_SZ /d "%lname%" /f

reg add "HKLM\Software\Internet Download Manager" /v "Email" /t REG_SZ /d "%email%" /f

reg add "HKLM\Software\Internet Download Manager" /v "Serial" /t REG_SZ /d "%serial%" /f

echo.

echo.Cr-ack thanh cong

echo.

goto Option

:Update

copy %windir%\system32\drivers\etc\hosts %windir%\abc >nul

del %windir%\system32\drivers\etc\hosts

echo.

echo.Bay gio ban co the cap nhat tu dong duoc roi

echo.Ban nho Cr-ack lai sau khi cap nhat nhe

echo.

goto Option

:ReCr-ack

copy %windir%\abc %windir%\system32\drivers\etc\hosts >nul

del %windir%\abc

echo.

echo.Cr-ack lai thanh cong

echo.

goto Option

:Exit

echo.Thank ban da su dung chuong trinh nay

Mình hỏi đây là gì ? muốn tạo ra nó như thế nào ? các lệnh ra sao ?

nhớ chỉ dẫn mình cụ thế nhé.


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By thienhavodoi_999974
#559260 Nó là file chứa các lệnh DOS cần thực thi. Nó được tạo ra từ Notepad

trong quá trình lưu chỉ cần đặt tên.bat

khi nhấp vào thì nó tự động chay theo các lệnh mình vừa biên tập trước


nhìn thì thấy có vẽ như file đó biên tập để Cr-ack idm
By twin.fish69
#559278 Nó là file chứa các lệnh DOS cần thực thi. Nó được tạo ra từ Notepad

trong quá trình lưu chỉ cần đặt tên.bat

khi nhấp vào thì nó tự động chay theo các lệnh mình vừa biên tập trước


nhìn thì thấy có vẽ như file đó biên tập để Cr-ack idm ừ nó Cr-ack IDM đó mình copy trên mạng.

Bạn có bài viết nào về cách làm cái này không.
Kết nối đề xuất: