Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By angel_lovely_08
#558310 đang kiểm tra tất cả người giúp em giải lẹ lẹ nhé.

Đề : trình bày thuật toán tính tiền điện,biết qui tắc như sau:

- 100 kw đầu tiên giá 1000$/kw

-50kw kế tiếp giá 1500$/ kw

-50------------------- 2000$/kw

-từ kw thứ 201 trở đi giá 3000$/kw

-nếu sdụng trên 500kw thì phải đóng phụ thu bằng 20% tiền điện phải trả.

giúp nhanh m.n ơi

By vitienyeuem
By Enno
#558369 Với TT= số KWh điện tiêu thụ: dùng hàm IF:

1. TT<= 100 --> TT*1000.

2. TT<= 150 --> 100000+(TT-100)*1500 (không cần phải 100<TT<=150)

3. TT<= 200 --> 175000+(TT-150)*2000

4. TT<= 500 --> 275000+(TT-200)*3000

5. (275000+(TT-200)*3000)*20%.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement