Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By kileflyconangthichketban
#550707 thiết kế truy vấn = design view .........BT: trong bảng HOC_SINH gồm co các trường..

1. Thiết kế truy vấn cho biết sl hs trên từng tổ

2. Thiết kế truy vấn cho biết sl đoàn viên trên các tổ

3. Thiết kế truy vấn cho biết sl nam, nữ trên các tố

4. Hiển thị danh sách Họ và Tên, Ngày sinh, GT của những hoc sinh tổ 1 va 2(Sắp xếp tăng dần theo tên)

5. Thiết kế truy vấn cho hiển thị: Tổ--Đoàn Viên Nam--tỉ lệ(%0)---Đoàn Viên Nữ--Tỉ Lệ


Mong được sự giúp đỡ của các pác......thanks nhjù....!!![email protected]

file access database cua em: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

uk` nếu dc thi gui wa gmail cho em em cam~ on nhju nhju .............hjx 9h tối 23/11/2012 la em nộp rồi

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By hoak_gift
By kuhals
#550773 anh pac co gmail khong cho em xin e gui wa cho tjen file cua em Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

um...nhờ các pác zúp đỡ rồi zúp em gửi wa địa chỉ [email protected] zùm em lun, em Thank nhìu nhìu ......hix 21h ngày 23/12/2012 làm em phải nộp rồi
By wtrandai
#550904 Code: SELECT `To` AS `Tổ`, COUNT(*) AS `Số học sinh`
FROM `HOC_SINH`
GROUP BY `To`; Code: SELECT `To` AS `Tổ`, COUNT(*) AS `Số đoàn viên`
FROM `HOC_SINH`
WHERE `DoanVien` = true
GROUP BY `To`; Code: SELECT `To`,
(SELECT count(*)
FROM `HOC_SINH`
WHERE `GT` = 'Nam' and `To` = `HS`.`To`) as `Số HS Nam`,
(SELECT count(*)
FROM `HOC_SINH`
WHERE `GT` = 'Nữ' and `To` = `HS`.`To`) as `Số HS Nữ`
FROM `HOC_SINH` as `HS`
GROUP BY `To` Code: SELECT `HoDem` AS [Họ đệm], `Ten` AS Tên, `NgSinh` AS [Ngày sinh], `GT` AS [Giới tính]
FROM HOC_SINH
WHERE (((HOC_SINH.To)=1 Or (HOC_SINH.To)=2))
ORDER BY `Ten`; Code: SELECT `To` AS `Tổ`,
(SELECT count(*)
FROM `HOC_SINH`
WHERE `GT` = 'Nam' and `DoanVien` = true and `To` = `HS`.`To`)/count(*)*100 as `% ĐV Nam`,
(SELECT count(*)
FROM `HOC_SINH`
WHERE `GT` = 'Nữ' and `DoanVien` = true and `To` = `HS`.`To`)/count(*)*100 as `% ĐV Nữ`
FROM `HOC_SINH` as `HS`
WHERE `DoanVien` = true
GROUP BY `To`
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement