Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Chetan
#549374 Mặc định Windows sẽ không cho phép người dùng thay đổi hay chỉnh sửa các tập tin mà chương trình đang mở sử dụng đến. Nếu bạn cố gắng làm điều đó bạn sẽ nhận được thông báo rằng tập tin đó đang được sử dụng và hãy đóng ứng dụng liên quan.

Lưu ý: Mở khóa các tập tin nhất định và xóa chúng có thể gây ra vấn đề với các chương trình đang mở. Đừng mở khóa và xóa các tập tin mà bạn không biết rõ tác dụng của nó, đặc biệt là các tập tin hệ thống Windows.
Mở khóa

Unlocker là một tiện ích hữu ích để mở khóa các tập tin. Với Unlocker bạn có thể bấm phải chuột vào tập tin hay thư mục cần mở khóa và chọn Unlocker.


Bạn sẽ thấy một danh sách các tiến trình vừa bị khóa, bạn có thể chấm dứt một tiến trình hay vô hiệu hóa các tập tin vừa bị khóa.


Một khi tập tin vừa được mở, bạn có thể xóa, di chuyển, hay đổi tên nó bình thường.
Process Explorer

Process Explorer cũng tương tự như Task Manager của Windows, bạn có thể quản lý và theo dõi các ứng dụng hay tiện ích Windows đang chạy. Trước tiên bạn khởi động Process Explorer với quyền Administrator. Ngoài ra bạn có thể làm điều này từ bên trong Process Explorer bằng cách nhấn vào File và chọn Show Details for All Processes.


Tiếp theo, nhấn vào Find và chọn Find Handle or DLL hay bấm tổ hợp phím Ctrl+F.


Tìm kiếm tên của tập tin hay thư mục vừa bị khóa. Chọn tiến trình cần xử lý trong kết quả tìm kiếm, tiếp theo bạn nhấp phải chuột vào tập tin hay thư mục liên quan ở bên dưới và chọn Close Handle.


Từ giờ bạn có thẻ xóa, di chuyển, đổi tên tập tin thư hay thư mục bị khóa đó.
Khởi động lại máy

Về cơ bản bạn có thể xóa, di chuyển và đổi tên các tập tin hay thư mục sau khi khởi động lại máy tính trừ khi tập tin hay thư mục đó liên quan đến các tiến trình hệ thống hay thuộc dạng ứng dụng được thiết lập khởi động cùng Windows. Nếu bạn có một tập tin hay thư mục cứng đầu và không muốn sử dụng bất kỳ các thủ thuật ở trên, bạn có thể khởi động lại máy tính của bạn. Bạn sẽ có thể xóa, di chuyển, hay đổi tên các tập tin ngay sau khi Windows trở lại.


Nếu tập tin bị khóa bởi một chương trình khởi động, bạn có thể khởi động vào Safe Mode để xóa nó. Bấm phím F8 trong quá trình khởi động và chọn Safe Mode để khởi động vào chế độ này.

Chúc bạn thành công!
Tham khảo Howtogeek Nguồn: GenK
By zill_n_zill
By hackermutrang
#549389 còn cách nữa bạn: kick phải vào file chỉnh full control cho nó rồi del thoãi mái
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement