Chia sẻ download, bình luận tất cả mọi thể loại game!
Nội quy chuyên mục: Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim

Game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động
By Bornbazine
#67921 Auto cổ long - verson 2.0, phiên bản mới nhất hiện nay. Chương trình được phát triển từ năm 2009 bởi Lê Phương Hải.

Để sử dụng chương trình được hiệu quả, các bạn làm theo chỉ dẫn sau:


- Yêu cầu bảng tự động di chuyển của game phải ở giữa màn hình (đúng vị trí ban đầu).

- Chương trình sẽ tự động chọn bảng tự động di chuyển của game sau 1 tiếng.

- Chương trình tự động gửi lệnh Alt+Z để nhân vật tự động đánh.

- Có hai loại: - Chạy auto cho một nhân vật

- Chạy auto cho nhiều nhân vật

Chọn auto cho nhiều nhân vật, chương trình sẽ tự động gửi lệnh Alt + Tab để chuyển màn hình điều khiển nhân vật.

Chương trình còn có chức năng của chương trình auto click, tự động kích ở một tọa độ xác định trên màn hình.


Download here:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


or Homepage: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Kết nối đề xuất: