Chia sẻ download, bình luận tất cả mọi thể loại game!
Nội quy chuyên mục: Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim

Game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động
By batnapmoto_aloanhha95
#394639 Mình Lập topic vừa muốn giời thiệu game vừa muốn tập hợp các fan của mugen lại

Đặc biệt là sẻ chia kinh nghiệm làm mugen cùng tất cả người

bác nào có mugen tự làm up lên cho tất cả ng cùng chơi nhé

mình vẫn up char và stages thường xuyên và cả screenpack nữa dù có vài bác ủng hộ thôi
Hướng dẫn add char thật đơn giản

Mình xin lũy chút kiến thức nhỏ bé Trước tiên tất cả ng cần down Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Mình thử vs char này nhé

Click vào hình để đown
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Down về giải nén và cóp vào thư mực char trong mugen

Giờ các bạn bật Vselect -> chọn file -> chọn Options

Tìm đường dẫn tới winmugen trong thư mục

Kéo thả các char vào các ô trên screen và nhớ save lại nhé


Add Stages cũng rất dễ

các bạn down stages này về

click vào hình để download
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Giải nén và cop các file vào foder stage trong thư mục mugen

Sau đấy các bạn vào phần data mở file select.def = notepad

tìm phần extrastages và thêm vào stages/Blazblue_Ronin_Gai_Night.def như bên dưới

các stage khác cũng tương tự chỉ thay mỗi cái tên thôi stages/tên.def


;-----------------------

[ExtraStages]

;Put extra stages here. They will be available in VS and Watch modes.

;For example, you can insert "stages/mybg.def".


stages/Blazblue_Ronin_Gai_Night.def


các topic khác rất có ích cho chuyện làm game mugen
Full Game

Battle Girl Anime Mình Xin giới thiệu Mugen mình tự làm và đặt tên nó là
Giới thiệu tí về mugen này

gồm 80 char hd k bị mờ ( toàn char nữ )

Và 25 stage hơi ít

Screen :

Vài Hình ảnh trong game :


Part 1 :Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Part 2 :Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Part 3 :Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Part 4 :Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Pass download : s2lovethu

Robot Vs Monster
Cũng là mugen do mình làm mong các bạn ủng hộ

88 char gồm robot và quái vật

18 stage

screenpack : metal gear

Vài Hình ảnh trong game :


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Pass download : s2lovethu

Naruto mugen 2011 ver 2


Part 1:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Part 2:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Part 3:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Part 4:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Part 5:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Pass download : ketnooi.com/forum

Naruto mugen 2010

trích bài huycuopbien123

Part 1:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part 2:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part 3:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part 4:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part 5:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Mugen Rider Battle


Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Metal Gun III


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dragonball Mugen 2007

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dragonball Mugen 2008

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dragonball Mugen 2009

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dragonball Mugen 2010

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Dragonball Mugen 2011

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
các bạn dùng Hjsplit nối các file lại và giải nén


Super Street Fighter IV Mugen Hi ResCái này char hd chơi cũng hay lắmPart 1:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Part 2:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

King of fighters XIII Mugen Hi ResPart 1:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Part 2:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Part 3:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Part 4:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Part 5:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Part 6:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

street fighter 2008

Part 1:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part 2:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Box down Char
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
dành cho mugen 1.0
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Box Screenpack
Mugen 1.0 5000 char

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Battle Cry

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Coruscation v1

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Neon hiện tại mình đang dùng screenpack này
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

update: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tru Camage


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

E.O.F CUSTOM


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Fusion rock 2.0Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Street Fighter IVBấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Fighters MUGENBấm vào đây để đăng nhập và xem link!

CvS Mugen

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

CvG Mugen
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

MERCURY SP 1.0
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

CVSM Screenpack
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ex Mugen
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Yum Fight
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dragonball Supersonic Warriors

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ SAGAS

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ Saiyan Fury

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Hãy Ấn Cảm Ơn dù chỉ là 1 Hành Động Rất Nhỏ
Kết nối đề xuất: