Chia sẻ download, bình luận tất cả mọi thể loại game!
Nội quy chuyên mục: Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim

Game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động
By sakura_bluebmt
#373458 hay nếu bạn có acc ở site này
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By ai_hoi
#373482 ghostpro1991 ^

Google đi bạn


Nhìn 3D đẹp quá nhưng games này như kiểu Ninja rùa ( TMNT ) ý nhỉ
By Matthew
#373537 ghostpro1991 ^

Google đi bạn


Nhìn 3D đẹp quá nhưng games này như kiểu Ninja rùa ( TMNT ) ý nhỉ
By Nye
#373677 The Incredible Hulk
part 1 :Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

part 2 :Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

part 3 :Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

pass : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

King Kong
Link : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Hướng dẫn cài đặt


Bạn down về có 3 file, đó là king-kong.r00, king-kong.r01 và king-kong.exe

Bạn chạy file king-kong.exe để nó giải nén, sẽ ra 1 folder chứa phần setup game. Bây giờ bạn chạy setup.exe trong folder đó để setup game bình thường. Sau khi xong một bảng sẽ hiện ra, bạn chọn Never Registration rồi OK. Bấy giờ bạn down file rar Cr-ack.rar về, giải nén nó vào nơi bạn cài game (thường là C:\Program Files\Ubisoft\Peter Jackson's King Kong - The Official Game of the Movie).

Xong! -
Kết nối đề xuất: