Chia sẻ download, bình luận tất cả mọi thể loại game!
Nội quy chuyên mục: Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim

Game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động
By miencattrang12141
#373192 1.Toy Story 2 Action Game


Download:

MF:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Torrent:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
_________________________________________

2.Toy Story 3
Cấu hình
Code: Minimum System Requirements:

* OS: Macintosh System 10.5.8 Leopard
* CPU: Intel Core Duo processor
* RAM: 1 GB
* HDD: 6 GB free disk space
* Graphics: 512 MB Graphics Memory
* Sound Card: DirectX 9 Compatible
* DirectX: phiên bản 9.0c

Supported Graphics Cards:
ATI X1600 / NVIDIA 7300 GT / X3100 Intel

Recommended System Requirements:

* OS: Windows XP, Vista or Windows 7
* CPU:Intel Pentium IV at 2.4 GHz / AMD 3000+
* RAM: 1 GB
* HDD: 6 GB free disk space
* Graphics: 128 MB Graphics Memory with shader model 2
* Sound Card: DirectX 9 Compatible
* DirectX: phiên bản 9.0c

Supported Graphics Cards:
NVIDIA GeForce FX 5600 / ATI Radeon 9600


Download:

MF: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Torrent: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

__________________________________________
3.Cars Video Game


Cấu hình:
Code: Windows(R) 2000/XP
DirectX 9.0c (included on disc)
1.2Ghz Pentium III or equivalent AMD Athlon XP processor
256 MB RAM
1.4 GB free hard drive space
8x CD-ROM
GeForce 2 – ATI 7500 or better with at least 32 MB of Video RAM
DirectX(R) 9.0c compatible 16-bit sound card Download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

pass: [email protected]

_________________________________________
Cars 2

Cấu hình
Code: OS: Microsoft® Windows® 7 / XP® SP3
C PU: 3.0 GHz Intel® Pentium® 4 class or AMD Athlon™ 64 3500+ or equivalent
RAM: 1 GB
HDD: 3 GB free disk space
Graphics: 256 MB Graphics Memory
Sound Card: DirectX 9 Compatible
DirectX: phiên bản 9
Supported Graphics Cards:
NVIDIA® FX6600 or higher, ATI Radeon™ X800 or higher) Download:

MF:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Torrent:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

________________________________________
Wall-E Game


Cấu hình:
Code: P4 1.8 GHz
Ram 512 mb
VGA onboard 64mb Download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

____________________________________________
Ratatouille game PCCode: - Intel Pentium III bộ vi xử lý chạy ở 800 MHz
- Microsoft Windows 2000/XP/Vista
- 256 MB RAM (tối thiểu 512 MB ram trên Vista)
- 2 GB không gian ổ cứng
- 8X CD-ROM
- NVIDIA GeForce3 / ATI 7500 với ít nhất 64MB VRAM (GeForce4 MX là không hỗ trợ)
- DirectX 9.0c trở lên
- DirectX tương KẾT với khả năng hiển thị độ phân giải 800x600 ở bit-16
màu sắc
- Âm thanh: 16-bit tương KẾT Sound Blaster
- Bàn phím và chuột Download:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass: congtruongit.com


Thank bạn s2lovethu vì hai game này. Mình sẽ update thêm...

Chicken Little: Ace in Action


part 1 : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

part 2 : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

part 3 : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

part 4 :Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

pass : tech24.vn

Tom and jerry

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
__________________________________________________ ________
G-Force

Code: System requirements:
Windows XP, Vista, Windows 7
2.0 GHz Intel Pentium 4, 2400+ AMD Athlon or equivalent processor or better
3 GB Hard Disk Space
128MB DirectX 9.0c compatible or better Download:

MF: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

__________________________________________________ __
TarzanCấu hình siêu nhẹ
Download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

__________________________________________________ ___
HerculesCấu hình siêu nhẹ
Download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
__________________________________________________ __
The Incredibles: Rise of The Underminer
Cấu hình
Code: Pentium III 800MHz Processor
256MB RAM
GeForce2 or ATI 7500 32MB of VRAM Compatible Video Card
Dolby Digital Audio Compatible Sound Card
DirectX 9 Download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

pass: Opus hay congtruongit.com

__________________________________________________ ________
The Simpsons: Hit & Run


Cấu hình
Code: Minimum System Requirements
100% DirectX compliant 3D video card with 32 MB VRAM (T&L)
Microsoft Windows 98/ME/2000/XP operating system
Pentium III 700 MHz processor or equivalent
192 MB RAM
100% DirectX 8.1 or higher compatible sound card and drivers
4X Speed CD-ROM drive
100% Microsoft-compatible mouse and keyboard
2.2 GB of uncompressed hard disk space
Recommended System Requirements
The recommended specification is exactly the same as the minimum specification with the following changes:
100% DirectX compliant 3D video card with 64 MB VRAM (T&L)
[/HIDE]Pentium III 1 GHz processor or equivalent
256 MB RAM
100% Windows 98/ME/2000/XP-compatible 6 button, dual stick analog gamepad Download

MF: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Hoặc
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


pass unrar :tech24.vn

__________________________________________________
Spider-man 1Cấu hình nhẹ lắm
Download

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

__________________________________________________ ___
Spider-Man 2 :UPDATING......................


Cấu hình:
Code: MINIMUM PC REQUIREMENTS
Windows 98/ME/2000/XP
Pentium or Athlon 600MHz Processor
128MB RAM
827MB Hard Disk Space
16MB DirectX compatible 3D Accelerated Video Card
Keyboard
Mouse
4X CD-ROM Drive DOWNLOAD
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Pass : caubecanxi


_______________________________________________
Spider-man : Web Of Shadow
Code: Minimum System Requirements
OS: Windows XP/Vista
Processor: Intel Pentium 4 @ 2.0 GHz / AMD Athlon XP 2000+
Memory: 1 Gb
Hard Drive: 3.5 Gb free
Video Memory: 128 Mb
Video Card: nVidia GeForce 6600 / ATI Radeon X1300
Sound Card: DirectX Compatible
DirectX: 9.0c
Keyboard
Mouse
DVD Rom Drive
Recommended System Requirements
OS: Windows XP/Vista
Processor: Intel Core 2 DUO @ 2.2 GHz / AMD Athlon 64 X2 4600+
Memory: 2 Gb
Hard Drive: 3.5 Gb free
Video Memory: 512 Mb
Video Card: nVidia GeForce 7900 / ATI Radeon x1950
Sound Card: DirectX Compatible
DirectX: 9.0c
Keyboard
Mouse
DVD Rom Drive DOWNLOAD
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! __________________________________________________ _____
Spider Man : Friend or foe

Cấu hình:
Code: System requirements:
- Operating system: Microsoft ® Windows ® XP/Vista
- Processor: Intel Pentium IV 2.0 GHz
- Memory: 512 MB for Windows ® XP (1 GB for Windows ® Vista)
- Video: 128 MB DirectX 9.0c-compatible 3D graphics card (GeForce 6600 level and above)
- Sound: Sound card compatible with DirectX
- Free hard drive space: 3 GB
- Additional software: DirectX 9.0c
- Controls: A keyboard and mouse DOWNLOAD

MF: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Up.4share
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Man Friend or Foe 2007 ENG Full RIP tech24.vn.iso.__a.file
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Man Friend or Foe 2007 ENG Full RIP tech24.vn.iso.__b.file
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Man Friend or Foe 2007 ENG Full RIP tech24.vn.iso.__c.file
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Man Friend or Foe 2007 ENG Full RIP tech24.vn.iso.__d.file
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Man Friend or Foe 2007 ENG Full RIP tech24.vn.iso.__e.file
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Man Friend or Foe 2007 ENG Full RIP tech24.vn.iso.__f.file
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Man Friend or Foe 2007 ENG Full RIP tech24.vn.iso.__g.file
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Man Friend or Foe 2007 ENG Full RIP tech24.vn.iso.__h.file
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Man Friend or Foe 2007 ENG Full RIP tech24.vn.iso.__i.file
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Man Friend or Foe 2007 ENG Full RIP tech24.vn.iso.__j.file
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Man Friend or Foe 2007 ENG Full RIP tech24.vn.iso.__k.file
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Man Friend or Foe 2007 ENG Full RIP tech24.vn.iso.__l.file
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Man Friend or Foe 2007 ENG Full RIP tech24.vn.iso.__m.file
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Man Friend or Foe 2007 ENG Full RIP tech24.vn.iso.__n.file
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Man Friend or Foe 2007 ENG Full RIP tech24.vn.iso.__o.file
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Man Friend or Foe 2007 ENG Full RIP tech24.vn.iso.__p.file
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Man Friend or Foe 2007 ENG Full RIP tech24.vn.iso.__q.file
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Man Friend or Foe 2007 ENG Full RIP tech24.vn.iso.__r.file
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Man Friend or Foe 2007 ENG Full RIP tech24.vn.iso.__s.file
__________________________________________________ _Ice Age 2: The Meltdown


Part 1 : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part 2 : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part 3 : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass : tech24.vn

__________________________________________________ ____________
Doraemon Monopoly - Đôrêmon cờ tỷ phú
DOWNLOAD

dow về xóa đuôi ctit đi và extract
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

pass : congtruongit.com

__________________________________________________ ______________
1 Số Game Hoạt Hình Nhẹ
Lion-King Vua sư tử


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Aladdin và cây đèn thần

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

__________________________________________________ _________________
Tangled

Cấu hình
Code: System requirements:
* Operating System: Microsoft Windows Vista SP2 / XP SP3 / 7
* Processor: Pentium 4 2.4 GHz or AMD 3000
* Memory: 1 GB
* Sound system: 16-bit sound device compatible with DirectX 9.0
* Hard drive (HDD): 2 GB
* Video Card: 3D-graphics 128 MB Pixel shader 2.0 (NVIDIA GeForce FX 5600, ATI Radeon 9600) DOWNLOAD
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Thank bạn s2lovethu vừa giúp mình cập nhật 1 số game

Ice Age 3: Dawn of the Dinosaurs


Part 1 :Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part 2 :Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part 3 :Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part 4 :Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part 5 :Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

pass nếu có : tech24.vn

__________________________________________________ _____________
KungFu Panda
G-force coi phim rất hay

Kung Fu Panda


Trailer:


Link : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

__________________________________________________ ________
The Princess and the Frog
Cấu hình
Code: System requirements:
Operating system Windows 2000/XP/Vista;
CPU with a clock speed of 1.8 GHz or equivalent;
256 MB (512 MB for Windows Vista) RAM;
5 GB of free hard disk space;
Video card with 128 MB of video memory with support for Shader Model 2.0;
Sound Card;
Keyboard, Mouse Download
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass: softvnn.com [/QUOTE]

[QUOTE=s2lovethu;7259302]The Incredible Hulk

part 1 :Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

part 2 :Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

part 3 :Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

pass : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

King Kong

Link : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Hướng dẫn cài đặt


Bạn down về có 3 file, đó là king-kong.r00, king-kong.r01 và king-kong.exe

Bạn chạy file king-kong.exe để nó giải nén, sẽ ra 1 folder chứa phần setup game. Bây giờ bạn chạy setup.exe trong folder đó để setup game bình thường. Sau khi xong một bảng sẽ hiện ra, bạn chọn Never Registration rồi OK. Bấy giờ bạn down file rar Cr-ack.rar về, giải nén nó vào nơi bạn cài game (thường là C:\Program Files\Ubisoft\Peter Jackson's King Kong - The Official Game of the Movie).

Xong!

__________________________________________________ _____________________
Teen titans I

DOWNLOAD
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Teen Titans II

DOWNLOAD

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
T[COLOR]

*****Giả lập GBA ai chưa down ở đây
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

__________________________________________________ _____________________
Pink Panther - Báo Hồng


Cấu hình nhẹ lắm
DOWNLOAD
Code: http://www.mediafire.com/?mioknyyjicj

Pass : www.minigame.vn

_____________________________________________Madagascar I
Cấu hình:
Code: Operating System: Windows 98/2000/ME/XP
System: P3 800 or equivalent
RAM: 256 MB
Video Memory: 32 MB
Hard Drive Space: 800 MB
DirectX Version: v9.0c DOWNLOAD
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

PASS: congtruongit.com

___________________________________________Madagascar II

Cấu hình
Code: Minimum System Requirements:
* O/S: Windows XP/Vista
* CPU: Intel Pentium 4 2 GHz
* Memory: 1 GB RAM
* HD Space: ??? MB HDD
* Graphical Card: 128 MB (GeForce 660) DOWNLOAD
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

pass:<<<<www.freepcgames.kirod.com>>>>

______________________________________Robin Hood - The Legend Of SherwoodCấu hình
Code: Cấu hình tối thiểu:
Win 98/Me/2000/XP
Pentium II 233 MHz
64 MB RAM
900 MB Hard Disk Space
Graphics Card with 4MB RAM
DirectX 8.1 or higher
4X CD-ROM Drive
DirectX compatible Sound Card.

Cấu hình đề nghị:
Win 98/ME/2000/XP
Pentium 2 450 MHz
128 MB RAM
900 MB Hard Disk Space
Graphics Card with 8 MB RAM
DirectX 8.1 or higher
12X CD-ROM drive
DirectX compatible sound card DOWNLOAD
PHP Code: http://www.mediafire.com/?sharekey=b25970b584c03cafc2b435915e8821d712fb99ebebfb82dcf7e866bfb1230ce0

Pass: ketnooi.com/forum 
____________________________________________Mr.Bean 2010


Cấu hình
Code: Cấu hình đề nghị
PROCESSOR: Pentium 3/Athlon 1.0 GHz
WINDOWS: XP/Vista
MEMORY: 128MB RAM
VIDEO CARD: 64MB video card with Pixel Shader support. NVIDIA GeForce 3/ATI Radeon 8500 or higher
SOUND CARD: 16-bit DirectX 9.0c compatible sound card
OTHER: 260MB Hard Disk Space, 8x CD-ROM Drive or 2x DVD-ROM Drive,
Microsoft compatible keyboard and mouse. DOWNLOAD
PHP Code: http://www.mediafire.com/?sharekey=762094d250f5bd8b9bf8d6369220dcab73e3f833178a6e36b99f3f1679ee9294
Pass Là: congtruongit.com 
_____________________________________________Batman Vengeance 1.0
Cấu hình
Code: CPU: PII 450 hay tương đương

RAM: 128 MB

Video Memory: 32 MB VRAM

DirectX: DirectX v8.1 DOWNLOAD
PHP Code: http://www.mediafire.com/?gjwt2ojmjzl
http://www.mediafire.com/?2cltikduuad
http://www.mediafire.com/?4bnldty5jdm
http://www.mediafire.com/?xmqmyzwthx4

Pass: www.minigame.vn 
UPDATING.............
Hãy Thank mình nếu cảm giác bài viết của mình có ích nhé
By pe_kute_0nljne_64
By hj_be_yomj_kute
#373222 nên thêm vài game như G- focer , Bolt tia chớp , chicken little , tom and jerry nữa bác à
Chicken Little: Ace in Action


part 1 : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

part 2 : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

part 3 : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

part 4 :Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

pass : tech24.vn

Tom and jerry

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By Tuathal
#373289 s2lovethu nên thêm vài game như G- focer , Bolt tia chớp , chicken little , tom and jerry nữa bác à
Chicken Little: Ace in Action


part 1 : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

part 2 : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

part 3 : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

part 4 :Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

pass : tech24.vn

Tom and jerry

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Thank bạn vừa góp ý
By thuyduong55555
#373423 bác ơi tìm giúp link bolt tia chớp với

em tìm được nhưg 72 part ngại quá bác tìm giúp em link ít part vs
Ice Age 2: The Meltdown
Part 1 : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part 2 : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part 3 : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass : tech24.vn
By windcloud2047
#373424 s2lovethu bác ơi tìm giúp link bolt tia chớp với

em tìm được nhưg 72 part ngại quá bác tìm giúp em link ít part vs
Ice Age 2: The Meltdown
Part 1 : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part 2 : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part 3 : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass : tech24.vn Game này 6.6 gb bạn à, ít part khó kiếm lắm.

Hay bạn thử torrent đi
By Daniels
#373446 ths bác nhưg đừng lạc đề topic quá nhé k lên post nhiều game spider man quá
Ice Age 3: Dawn of the Dinosaurs
Part 1 :Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part 2 :Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part 3 :Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part 4 :Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part 5 :Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
pass nếu có : tech24.vn
Kết nối đề xuất: