Chia sẻ download, bình luận tất cả mọi thể loại game!
Nội quy chuyên mục: Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim

Game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động
By tuannguyen_2075
#379242 Street Fighter IV


Minimum System Requirement

• OS: Windows XP/Vista

• Processor: Pentium 4 @ 2 GHz

• Memory: 1 GB

• Video Memory: 256 MB (nVidia GeForce 6600/ATI Radeon X1600)

• Sound Card: DirectX Compatible

• DirectX: 9.0c

• Keyboard & Mouse

• DVD Rom Drive

Download


01 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

02 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

03 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

04 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

05 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

06 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

07 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

08 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

09 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

10 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

11 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

12 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

13 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

14 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

15 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

16 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

17 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

18 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

19 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

20 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

21 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

22 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

23 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

24 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass: canxi


Toy Story 3


Minimum System Requirements

• OS: Windows XP/Vista

• Processor: Intel Pentium 4 @ 1.5 GHz / AMD Athlon XP 1500+

• Memory: 512 Mb

• Video Card: nVidia GeForce FX 5200 / ATI Radeon 9200

• Sound Card: DirectX Compatible

• DirectX: 9.0

• Keyboard & Mouse

• DVD Rom Drive

Download


01 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

02 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

03 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

04 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

05 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

06 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

07 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

08 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

09 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

10 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

11 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

12 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

13 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

14 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

15 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

16 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

17 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

18 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

19 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

20 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

21 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

22 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

23 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass: canxi


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By justpur
#379243 Marvel Action Pack


Minimum System Requirements

• Windows XP (Home & Pro) SP3/Vista SP1/7

• 600MHz or faster Pentium III processor

• 128MB of RAM (512MB for Windows Vista)

• 55MB free hard-disk space

• Adobe Flash Player 10 or later

Download
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass: canxi

By disomvet0i
#379244 Sonic & SEGA All-Stars Racing


Minimum System Requirements

• OS: Windows XP/Vista

• Processor: Pentium 4 @ 3.2 GHz/Athlon 64 3000+ or Equivalent

• Memory: 1 GB (2 GB on Vista)

• Video Memory: 256 MB (NVIDIA GeForce 7600/AT Radeon X1300)

• Sound Card: DirectX Compatible

• DirectX: 9.0c

• Keyboard and Mouse

• DVD Rom Drive

Download (Copy link to IDM)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By bantoianhcungkochua505
#379245 Silent Hunter 5: Battle of the Atlantic


Minimum System Requirements

• OS: Windows XP/Vista/7

• Processor: Intel Core 2 DUO @ 2.0 GHz / AMD Athlon 64 X2 4000+

• Memory: 1 Gb

• Video Card: nVidia GeForce 8800 GT / ATI Radeon HD 2600

• Sound Card: DirectX Compatible

• Network: 256 kbps Broadband Internet Connection

• DirectX: 9.0c

• Keyboard & Mouse

• DVD Rom Drive[/QUOTE]

Download (Copy link to IDM)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By Corbett
#379246 Just Cause 2


Minimum System Requirements

• OS: Windows Vista/7

• Processor: Pentium D @ 3 GHz / Athlon 64 X2 4200

• Memory: 2 Gb

• Video Card: NVIDIA GeForce 8800 / ATI Radeon HD 2600 Pro

• Sound Card: DirectX Compatible

• DirectX: 10

• Keyboard & Mouse

• DVD Rom Drive

Download


01 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

02 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

03 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

04 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

05 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

06 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

07 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

08 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

09 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

10 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

11 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

12 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

13 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

14 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

15 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

16 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

17 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

18 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

19 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

20 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

21 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

22 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

23 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

24 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass: congtruongit.com

By ixora1014
#379248 RobinHood - The Legend Of Sherwood


Minimum System Requirements

• Windows 98 / Me / 2000 / XP

• Pentium II 233 MHz

• 64 MB RAM

• 900 MB Hard Disk Space

• Graphics Card with 4MB RAM

• DirectX 8.1 or higher

• 4X CD ROM drive

• DirectX compatible sound card

Download


01 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

02 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

03 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

04 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass: canxi

By anacondas272
#379249 Chao Legion


Minimum System Requirements

• Operating System: Windows 98/2000/ME/XP

• System: 1GHz processor or equivalent

• RAM: 128 MB

• Video Memory: 64 MB

Download
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass: canxi

By Hang_JJ
#379250 Jack Keane

Minimum System Requirements

OS: Windows XP/Vista

Processor: Pentium 4 @ 2 GHz/ AMD Athlon 2.4 GHz

Memory: 512 MB

Hard Drive: 1.5 GB Free

Video Memory: 128 MB

Sound Card: DirectX Compatible

DirectX: 9.0c

Keyboard & Mouse

DVD Rom Drive


Recommended System Requirements

OS: Windows XP/Vista

Processor: Pentium 4 @ 3 GHz or Athlon Equivalent

Memory: 1 GB

Hard Drive: 1.5 GB Free

Video Memory: 256 MB

Sound Card: DirectX Compatible

DirectX: 9.0c

Keyboard & Mouse

DVD Rom Drive


Code: http://www.mediafire.com/?zndxv5nxhzs
http://www.mediafire.com/?hswdldvyezh
http://www.mediafire.com/?zkdg0ybdbbm
http://www.mediafire.com/?zz99bllbdbj
http://www.mediafire.com/?0g9d1lxp2mz
http://www.mediafire.com/?bc9cshv9tad
http://www.mediafire.com/?zjyxlaymaz0
http://www.mediafire.com/?3owcvdyhb6b
http://www.mediafire.com/?1dbnm0b9dpf
http://www.mediafire.com/?9bivdbxbwmk
http://www.mediafire.com/?ahxzem1gjza
http://www.mediafire.com/?gudzgzzcxgx
http://www.mediafire.com/?a2sdzxfjvmv
http://www.mediafire.com/?za1alxz3jdd
http://www.mediafire.com/?vandvyohzy0
http://www.mediafire.com/?zd23jldbz2b
http://www.mediafire.com/?zholewnzz3b
http://www.mediafire.com/?aux9v1asw0s
http://www.mediafire.com/?90lgg2bdj05
http://www.mediafire.com/?lk1gnczdx13
http://www.mediafire.com/?xvav215mavz
http://www.mediafire.com/?jdsim3mbgz1
http://www.mediafire.com/?4khvlpgvxgv
http://www.mediafire.com/?avbj9zeg32y
http://www.mediafire.com/?011y9dudoll
http://www.mediafire.com/?spaj5bsezmh
http://www.mediafire.com/?qmqggvmdfxc
http://www.mediafire.com/?yy1ld03eh0g
http://www.mediafire.com/?mvzmaqlupsl
http://www.mediafire.com/?dwgio3h2cbt
http://www.mediafire.com/?ygzyoc1omuu
http://www.mediafire.com/?wy11jhhlmdh
http://www.mediafire.com/?4du32x4tlea
http://www.mediafire.com/?j3x2g202jb0
http://www.mediafire.com/?wmhpnlimjid
http://www.mediafire.com/?jxjdeljdpxp
http://www.mediafire.com/?yw2hje3h0rz
http://www.mediafire.com/?ttdzgzddmzw
http://www.mediafire.com/?bczhdzluwod
http://www.mediafire.com/?ytdsjdbhyzl
http://www.mediafire.com/?atyi2evg9zz
http://www.mediafire.com/?fiq14ysz4t2
http://www.mediafire.com/?jedebhoqaht
http://www.mediafire.com/?a4wls0w3xhw
http://www.mediafire.com/?ffhsxyhdmll
http://www.mediafire.com/?il9iim12g9m
http://www.mediafire.com/?zgav5zd0djd
http://www.mediafire.com/?wzzqunhowl5
http://www.mediafire.com/?xncvzddu5fb
By Torrey
#379251 Samurai Warriors 2

OS: Windows XP/Vista

Processor: Pentium 4 @ 1.6 GHz or Equivalent

Memory: 256 MB

Hard Drive: 6 GB Free

Video Memory: 64 MB

Sound Card: DirectX Compatible

DirectX: 9.0c

Keyboard & Mouse

CD/DVD Rom Drive


Recommended System Requirements

OS: Windows XP/Vista

Processor: Pentium 4 @ 2.6 GHz or Equivalent

Memory: 512 MB

Hard Drive: 6 GB Free

Video Memory: 128 MB

Sound Card: DirectX Compatible

DirectX: 9.0c


Code: http://www.mediafire.com/?7wixi1getgm
http://www.mediafire.com/?mm2atizuefd
http://www.mediafire.com/?iz9mwzsgmil
http://www.mediafire.com/?tpm2j23jdam
http://www.mediafire.com/?rll9ydmd0nt
http://www.mediafire.com/?mw4xm7go6xb
http://www.mediafire.com/?0q9nwdjmx10
http://www.mediafire.com/?djd91gmchsz
http://www.mediafire.com/?kutoj3dm9nh
http://www.mediafire.com/?1klcy9szvtj
http://www.mediafire.com/?tvjeteox7bt
http://www.mediafire.com/?jmlrhi1tdx4
http://www.mediafire.com/?jyh3gewjsml
http://www.mediafire.com/?i3guxm5m0rw
http://www.mediafire.com/?zvw9whtdwvs
http://www.mediafire.com/?fxslp19yuhk
http://www.mediafire.com/?t8e3ybddpp1
http://www.mediafire.com/?exadyhbz5jt
http://www.mediafire.com/?yuamnm1g4yy
http://www.mediafire.com/?iwemcunbiw0
http://www.mediafire.com/?zmluumvqxvj
http://www.mediafire.com/?3jebvly6pgd
http://www.mediafire.com/?tahbmusuwik
http://www.mediafire.com/?mxbt0y9tx9w
http://www.mediafire.com/?9vjid9x3mmu
http://www.mediafire.com/?9xg2dm29zcg
http://www.mediafire.com/?timnbi9g4yl
http://www.mediafire.com/?4pjeko5ylwj
http://www.mediafire.com/?njn3nrjyxuy
http://www.mediafire.com/?qlwvfmgm0bn
http://www.mediafire.com/?y39xdxymx6a
http://www.mediafire.com/?ewlemnzrxod
http://www.mediafire.com/?ly5xy0zjejx
http://www.mediafire.com/?ibeat1jmoq0
http://www.mediafire.com/?cgloxwz0icf
http://www.mediafire.com/?myn2eqs02tb
Code: vndownload.org Age of Empires : The War ChiefsCode: http://www.mediafire.com/?jycgw95gniz
http://www.mediafire.com/?mdwx3qlgh6z
http://www.mediafire.com/?m3s6iqxaigm
http://www.mediafire.com/?n2vgmmdzyjl
http://www.mediafire.com/?ncjkxejm3mj
http://www.mediafire.com/?djtdfgmydmm
http://www.mediafire.com/?wnm3wishygr
http://www.mediafire.com/?jhcls2x1igz
Code: www.updatesofts.com Code: WPXD8-7XYFR-4828Q-FV88X-7DGDJ Halo : Combat EvolvedCode: http://www.mediafire.com/?019nx9zfc1x
http://www.mediafire.com/?njdmxogwb2z
http://www.mediafire.com/?qyznvmomjyz
http://www.mediafire.com/?njdmxogwb2z
http://www.mediafire.com/?gizj1mz6moy
http://www.mediafire.com/?ncuimyf1nf2 Code: W4WMQ-BP7J4-YPPV8D-9HYK3-KQTVW
G9QK2-22KV6-TFXCR-V3Y9M-2CCBJ
W7VY8-86HKG-6MWFX-7PPH8-733KT Painkiller OverdoseCode: http://www.mediafire.com/?rz2azxtno2b
http://www.mediafire.com/?lifjjbznofd
http://www.mediafire.com/?rmzmu09q0i2
http://www.mediafire.com/?4ofvgwbvazn
http://www.mediafire.com/?ide39yiaezb
http://www.mediafire.com/?jpnkakog2o4
http://www.mediafire.com/?npmndbmjk0v
http://www.mediafire.com/?zlb2b4hpd2e
http://www.mediafire.com/?rmlod1layyz
http://www.mediafire.com/?zogyho2ak0x
http://www.mediafire.com/?jbs3rwttfw1
http://www.mediafire.com/?l4mupmgnsde
http://www.mediafire.com/?pnlgmrg4jlu
http://www.mediafire.com/?d2dvohzk2y5
http://www.mediafire.com/?ew1tdddeg0k
http://www.mediafire.com/?myzngmyymmg
http://www.mediafire.com/?sxiitpd9035
http://www.mediafire.com/?mzjxmm1euym
http://www.mediafire.com/?0byeoa03gt5
http://www.mediafire.com/?nbwwjdz4zyw
http://www.mediafire.com/?3mdw2jggxm5
http://www.mediafire.com/?jwzqynjhjwd
http://www.mediafire.com/?yieuanzxmwg
http://www.mediafire.com/?x0taw5fm2do
http://www.mediafire.com/?njjyd3ezgzm
http://www.mediafire.com/?mkghdgeyu9p
Code: [email protected]
The Settlers 3Code: http://www.mediafire.com/?w5i1ayeldhj
Kết nối đề xuất: