Chia sẻ download, bình luận tất cả mọi thể loại game!
Nội quy chuyên mục: Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim

Game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động
By Terrel
#372062

UNPACKED version! (10.64 GB)

Developer: Digital Illusions/EA DICE

Publisher: Electronic Arts Inc.

Genre: shooter /

Platform: PC / Windows


Release date: World: 25 October 2011

USA: 25 October 2011

Europe: 25 October 2011

Play modes: single / multiplayer

Multiplayer: LAN / Internet | number of players: 1-64

Game language: English

Age requirements: 16+ | media: 2 DVD


Minimum requirements for Battlefield 3


OS: Windows Vista or Windows 7

Processor: Core 2 Duo 2.4 GHz or Althon X2 2.7 GHz

RAM: 2GB

Graphic card: DirectX 10 or 11 compatible Nvidia or AMD ATI card, ATI Radeon 3870 or higher, Nvidia GeForce 8800 GT or higher.

Graphics card memory: 512 MB

Sound card: DirectX compatibl sound card

Hard drive: 15 GB for disc phiên bản or 10 GB for digital version


Recommended system requirements for Battlefield 3


OS: Windows 7 64-bit

Processor: Quad-core Intel or AMD CPU

RAM: 4GB

Graphics card: DirectX 11 Nvidia or AMD ATI card, Nvidia GeForce GTX 560 or ATI Radeon 6950.

Graphics card memory: 1 GB

Sound card: DirectX compatibl sound card

Hard drive: 15 GB for disc phiên bản or 10 GB for digital version


——————————-


FOR ENGLISH


x86 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Electronic Arts\Battlefield 3] change language and locale for English and en

x64 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node \Electronic Arts\Battlefield 3]


——————————-

Link MF:73part
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Mật khẩu giải nén: mediafiregames.netFile bị thiếu:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

BATTLEFIELD 3 UNPACKED

Filesonic
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Wupload
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Fileserve
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

x7
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Rapidshare
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Download, Extract and Wait for proper Cr-ack


——————————-


SINGLE LINK


Wupload


DVD1
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


DVD2
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Filesonic ( 5 GB LINK )
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

——————————-


1 GB LINK


Fileserve


DVD1
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


DVD2
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

——————————-


Filesonic


DVD1
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


DVD 2
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

——————————-


Wupload


DVD1
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


DVD2
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

——————————-


Rapidshare


DVD1
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


DVD2
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

——————————-


x7


DVD1
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


DVD2
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Cr-ack Only của Reload. Thấy link trên skidow nên e đưa các bạn ngay.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Hướng dẫn:

Bạn burn DVD 2 ra ổ ảo sẽ thấy file Data.zip. Copy cái file đó vào ổ cứng. Tiếp tục burn DVD1 ra. Bạn tìm cái file Dât.zip mà bạn vừa copy và Extract nó ra. Trong quá trình giải nén nó sẽ đòi bạn cho file data.z01 (nó nằm trên DVD1 mà bạn vừa burn ra ổ ảo đó) và bạn chọn đến file đó và tiếp tục giải nén thui. Trong quá trình giải nén bạn sẽ thấy một thông báo là file bị hỏng, các bạn đóng nó và giải nén tiếp. Tiếp tục nó sẽ hỏi bạn cái file Data.zip lúc trc bạn copy. Bạn nhận được lỗi là file bị hỏng (corrupt file) nhưng cứ bỏ qua nó thui. Giải nén xong các bạn tải các file bị mất ấy và cop vào chỗ mình vừa giải nén. Sau đó ngồi đợi Cr-ack.hi.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Selyv
#374084 nhìn mà mê, thanks bác nha mặc dù con laptop cấu hình dư sức chơi nhug mà hok dám chơi sợ cháy máy
Kết nối đề xuất: