Chia sẻ download, bình luận tất cả mọi thể loại game!
Nội quy chuyên mục: Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim

Game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động
By myclass11
#371947 Bạn cực KẾT serie Guitar Hero và Rock Band nhưng không có điều kiện (thường do cục sh*t trước mặt bạn)

Giải quyết nỗi ức chế bấy lâu với FoFix :
Screen :Gameplay : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Download FoFix 3.121 final

Cho Windows : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Cho Mac Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Cho Linux : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! FoFix 3.121 này gồm 3 theme dc cài đặt sẵn

MegaLight :

MegaLight GH3 :

UrlberLight :

Themes download :

Rock Band Linkin Park theme : (cho fan LP đây)

Screen :


Download : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Chi tiết : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Likin Park song pack : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Rock Band X:


Gameplay : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dowload : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Chi tiết : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Guitar Hero III :


Gameplay : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Download : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Chi tiết : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Thêm theme và songs : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

càiTheme :

1. Sau khi vừa download theme file về,bạn extract (hay copy) vào thư mục FoFiX 3.121 Final(tên file game mặc định)/data/themes
2. Vào game : Chọn Options -> Display setings -> Ở dòng đầu tiên bạn sẽ thấy : "Theme : <TÊN THEME> (vd : "Theme : MegaLight")

3. Ấn nút chuyển(mặc định là : left arrow , right arrow) cho đến khi thấy file theme của bạn.
4. Ấn Esc , game được khởi động lại , bạn vừa có theme mới.

Trong trường hợp game không tìm thấy thư mục theme của bạn , bạn làm như sau :

1. Rename theme file thành MegaLight , UberLight hay MegaLight GH3 (cho trùng vs tên của theme mặc định)
2. Rồi bạn copy file vừa rename vào data/themes (đè lun theme cài sẵn)
3. Vào game chỉnh theme thành tên thư mục theme vừa bị đè.

Import song :


Rất đơn giản.Bạn vào thư mục data của game , tạo 1 folder tên : "songs".Rồi Copy các file có chứa song.ogg , guitar.ogg , son.ini ,... vào thư mục songs vừa mới tạo

Lưu ý : Nếu bị lỗi "Connection Lost" thì bạn :
1. Khởi động game
2. Vào Options -> Setlist settings -> Change setlist path
3. Xhọn <Parents folder> nếu thư mục chứa bài hát nằm ở ngoài thư mục game ; chọn <data folder> nếu thư mục chứa bài hát nằm ở trong folder data của game ; <doc folder> nếu thư mục chứa bài hát nằm ở folder doc

4.Sau khi vừa tìm dc , chọn "Accetp folder"

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: