Chia sẻ download, bình luận tất cả mọi thể loại game!
Nội quy chuyên mục: Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim

Game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động
By bo_thi_oanh
#39917 Thánh Kiếm môn !Sức mạnh : 2.80 / 2.65 /2.51 sát thương & 1.71 chính xác .Mẫn tiệp : 1.67 thủ và 1.63 néSinh lực : 20 máu và 0.9 néLinh khí : 15.31 nội lực và 1.51/1.43/1.35 sát thương.Cấp1-> cấp 99: 5điểm thưởng & 10.5 máu cho mỗi lần lên cấp! ( cấp 99lên 100 hình như có 31 máu)Cấp 100->Cấp 112 :15 điểm thưởng & 32 máu cho mỗi lần lên cấp! (cấp 112 lên cấp 113 có 53 máu à)Cấp 113 trỡ đi : 30 điểm thương và 54 máu cho mỗi lần lên cấp! (cấp 113->cấp 144 tăng 64 máu)Cấp 114 ->cấp 145 tăng 63.5 máu/cấp!Cấp 1-> cấp 20 nhận 1 điểm kĩ năng khi lên cấp!Cấp 20 ->cấp 34 nhận 2 điểm kĩ năng khi lên cấp!Cấp 34-> cấp 44 nhận 3 điểm kĩ năng khi lên cấp!Cấp 44-> cấp 59 nhận 4 điểm kĩ năng khi lên cấp!Cấp 59-> cấp 69 nhận 5 điểm kĩ năng khi lên cấp!Cấp 69 -> cấp 79 nhận 6 điểm kĩ năng khi lên cấp!Cấp 79 -> Cấp 94 nhận 7 điểm kĩ năng khi lên cấp!Cấp 94-> cấp 99 nhận 8 điểm kĩ năng khi lên cấp!Cấp 99 -> cấp 100 nhận 9 điểm kĩ năng khi lên cấp!Cấp 100 -> cấp 101 nhận 10 điểm kĩ năng khi lên cấp!Cấp 101 -> cấp 102 nhận 11 điểm kĩ năng khi lên cấp!cấp 102 -> cấp 103 nhận 12 điểm kĩ năng khi lên cấp!... đến cấp 111 -> cấp 112 nhận 21 điểm kĩ năng khi lên cấp!Và cuối cùng cấp 112 -> cấp 113 nhận 50 điểm kĩ năng khi lên cấp!Cấp 113 -> cấp 145 bất tăng kĩ năng!Vậy ở cấp 113 hay cấp 145 ta vẫn có 638 điểm kĩ năng!Kĩ năng hỗ trợ gồm 3 kĩ năng :Hỗ trợ tấn công : 5(2%) -> 20 (20%) sát thương ( điểm công và gia (nhà) tăng theo %)Hỗ trợ thủ : 5 (2%) -> 50(50%) thủHỗ trợ thân pháp : 5(1%) ->20( 20%) né và tốc độ di chuyển.Kĩ năng chung :Thiền : phục hồi mỗi giây 10 đến 20 máu và nội lực.Khinh công : tốc độ 7m đếm 15m có 20 cấp độ.Long bay (nhảy) : cự li 11m -> 30m có 20 cấp độ.
By tatca_laem
#40110 Thánh kiếm môn :Sức mạnh và linh khí : Khinh kiếm/ Đại kiếm/ Đấu ngọcKĩ năng hỗ trợ:Đại kiếm (thủ) tên kĩ năng là Thánh vệ .Khinh kiếm ( công) tên kĩ năng là Lôi nộ.Đấu ngọc ( thân pháp) tên kĩ năng là Phượng Hoàng bay thiên.Tiêu Dao phái :Sức mạnh và linh khí : Thái đao / song đao / tỳ bàKĩ năng hỗ trợ :Thái đao (công) tên kĩ năng là Bạo lôi.Song đao( thủ) tên kĩ năng là Hỏa thể.Tỳ bà(thân pháp) tên kĩ năng là Phong khúc.Thiên ma :Sức mạnh và Linh khí : Bá kích / Bác Đao/ ChùyKĩ năng hỗ trợ:Bá kích ( công) tên kĩ năng Cuồng nộ.Bác Đao ( thủ) tên kĩ năng là Tường thép.Chùy(thân pháp) tên kĩ năng là Thi ngựa bộ.Kĩ năng đặt biệt (ai cũng có thể học) :Thiênphòng chống: tiêu hao 765-1010 nội lực làm ra (tạo) 1 tấm khiên bằng 111%-150% máu của bản thân .(lợi quá nhỉ)Thiên sát: tốn 765-1010 tăng 11(12%)-40(75%) chí mang trong 60-180s.( tuyệt cú với nhưng liệu nội lực của bạn có đạt 1010)Khải hòan khúc :900-1150 nội lực gia (nhà) tăng 11(13%)-50(100%) may mắn.Thánh lực (thần lực) :1417-1817 nội lực tăng 10(1%)-20(20%) sát thương duy trì 60-180s.Thiên tru :1615-1817 nội lực tăng 5(1%)-10(10%) tiềm năng phá hủy duy trì 60-180s.
By boyviet
#40276 Võ công căn bản :Thiền : phục hồi 10-20 máu/nội lực mỗi giây.Khinh công : di chuyển 7M-15M .Long bay (nhảy cho lẹ) : nhảy 11M->30M.Điểm huyệt : 12%-50% trong 3s-10sGiải huyệt :6%-40% chống điểm huyệt, khi dùng accomplishment này thì xác xuất điểm huyệt của bản thân giảm 13%-80%.Thần lực: sao khi sữ dụng có thể tăng 14%-100% cho cú đánh kế tiếp và duy trì trong 30s. Đánh xong 1cú đánh thường sẽ mất!Khí công :chống sát thương ma thuật 1%-10%,tăng 2-10 tốc độ đánh và duy trì trong 60-180s.Chữa thương : mất 75-101 nội lực tăng 106-141 máuHồi khí :75-101 nội lực tăng 75-101 nội lực đối phương .( cái này tương tự truyền nội lực)
By Taylor
#40299 Vạn nhân kiếmCấp : 90-Đơn lẻSố kĩ năng hòan thiện :45Nội lực tiêu hao :117-207Sát thương gây ra :46-273Tầm xa : 20Thanh long vũCấp : 90-Liên hòanSố kĩ năng hòan thiện :45Nội lực tiêu hao : 211-373Sát thương gây ra : 36- 257Tầm xa : 20(2M)Thánh vệCấp : 28 - Hỗ trợSố kĩ năng hòan thiện : 28Hiệu quả :5 (2%)thủ-50 (50%)thủ.
By Arryo
#40497 Khinh KiếmTrảm thứcCấp : 1-Đơn lẻSố kĩ năng hòan thiện :30Nội lực tiêu hao :3 (7)- 99 (121)Sát thương gây ra :9 (124%)-146 (271%)25 (2M)Tầm xa : 25 (2M)Thư phápCấp : 1-liên hòanSố kĩ năng hòan thiện :30Nội lực tiêu hao :9 (20)-229 (288)Sát thương gây ra :8 (409%)-173 (1057%)Tầm xa : 25 (2M)Cuồng trảmCấp : 1-Đánh lanSố kĩ năng hòan thiện :30Nội lực tiêu hao :11 (16)-167 (167)Sát thương gây ra :11 (120%)-117 (234%)Tầm xa : 50 (3M/5M)Quỷ khốcCấp : 30-Đơn lẻSố kĩ năng hòan thiện :35Nội lực tiêu hao :59 (74)-138 (170)Sát thương gây ra : 29 (135%)-205 (326%)Tầm xa : 25 (2M)
By Ethelbert
#40671 Nộ QuangCấp : 30-Liên hòanSố kĩ năng hòan thiện :35Nội lực tiêu hao :137 (142)-321 (321)Sát thương gây ra :26 (330%)-226 (913%)Tầm xa : 25 (2M)Lôi trảmCấp : 60-Đơn lẻSố kĩ năng hòan thiện :40Nội lực tiêu hao :97 (99)- 194 (194)Sát thương gây ra :32 (145% + 101% lôi sát)-228 (336% + 110% lôi sát)Tầm xa : 25 (2M)lôi ảnhCấp : 60-liên hòanSố kĩ năng hòan thiện :40Nội lực tiêu hao : 238 (187)-476 (367)Sát thương gây ra :29 (354% + 101% lôi sát)-254 (939% + 110% lôi sát)Tầm xa : 25 (2M)Cuồng phátCấp : 90-Đơn lẻSố kĩ năng hòan thiện :45Nội lực tiêu hao :126-224Sát thương gây ra : 45-271Tầm xa : 25Hỏa diệm sơnCấp : 90--liên hòanSố kĩ năng hòan thiện :45Nội lực tiêu hao :239-423Sát thương gây ra :36-260Tầm xa : 25
By chodientu
#40970 Đấu NgọcHổ thủCấp : 1-Đơn lẻSố kĩ năng hòan thiện :30Nội lực tiêu hao :3 (7)-81 (103)Sát thương gây ra :8 (114%)-127 (253%)Tầm xa : 120 (8M/12M)Long thủCấp : 1-Liên hòanSố kĩ năng hòan thiện :30Nội lực tiêu hao :6 (18)-175 (270)Sát thương gây ra : 7 (383%)-151 (991%)Tầm xa : 120 (12M)Độc thủCấp : 1-Đánh lanSố kĩ năng hòan thiện :30Nội lực tiêu hao :9 (13)-146 (146)Sát thương gây ra :10 (111%)-108 (217%)Tầm xa : 45 (2M/4.5M)Long nộ thủCấp : 30-Đơn lẻSố kĩ năng hòan thiện :35Nội lực tiêu hao :48 (64)-113 (142)Sát thương gây ra :26 (125%)-181 (300%)Tầm xa : 120 (8M/12M)
By Bruno
#41165 Tứ phương thần chưởngCấp : 30-Liên hòanSố kĩ năng hòan thiện :35Nội lực tiêu hao :105 (168)-246 (378)Sát thương gây ra :23 (417%)-198 (1156%)Tầm xa : 120 (12M)Long Lôi thủCấp : 60-đơn lẻSố kĩ năng hòan thiện :40Nội lực tiêu hao :82 (84)-165 (165)Sát thương gây ra :30 (134% + 101% lôi sát)-203 (310% + 110% lôi sát)Tầm xa : 120 (8M/12M)Hắc thóaiCấp : 60-liên hòanSố kĩ năng hòan thiện :40Nội lực tiêu hao :194 (221)-389 (432)Sát thương gây ra :26 (448% + 101% Hỏa sát)-225 (1189% + 110% Hỏa sát)Tầm xa :120 (12M)Song mãnh lọan thủCấp : 90-Đơn lẻSố kĩ năng hòan thiện :45Nội lực tiêu hao :107-190Sát thương gây ra :42- 243Tầm xa : 120(12M)Tiêu hồn thủCấp : 90-Liên hòanSố kĩ năng hòan thiện :45Nội lực tiêu hao :182-323Sát thương gây ra :32-229Tầm xa : 120(12M)
By Edric
#41286 Phượng vũ bay thiênCấp:28-Hỗ trợNội lực tiêu hao :5 (17)- 353 (353)Duy trì : 60-180sHiệu quả:5 (1%)- 20 (20%) né & 5 (1%)- 20 (20%) tốc độ di chuyển!Đại KiếmTên chiêu thức: Đoạt HồnYêu cầu diểm accomplishment để học 50 điểmTối (nhiều) đa là tăng 120 điểmMana nhỏ nhất 862Mana lớn nhất 1292Tấn công tối thiểu tăng 11% dametấn công tối (nhiều) đa tăng 357% damekhoảng cách 70Khinh kiếmTên chiêu thức: Nộ LongYêu cầu diểm accomplishment để học 50 điểmTối (nhiều) đa là tăng 120 điểmMana nhỏ nhất 922Mana lớn nhất 1381Tấn công tối thiểu tăng 11% dametấn công tối (nhiều) đa tăng 352% damekhoảng cách 70Đấu ngọcTên chiêu thức: Cuồng Phong QuyềnYêu cầu diểm accomplishment để học 50 điểmTối (nhiều) đa là tăng 120 điểmMana nhỏ nhất 803Mana lớn nhất 1203Tấn công tối thiểu tăng 10% dametấn công tối (nhiều) đa tăng 320% damekhoảng cách 70
Kết nối đề xuất: